Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Koniec z "Partyjnym Biurem Zatrudnienia". Organizacje pozarządowe chcą ograniczyć zatrudnienie radnych w miejskich instytucjach

Mirosław Malinowski
Mirosław Malinowski
Tak ma według stowarzyszenia wyglądać schemat "Partyjnego Biura Zatrudnienia" w Łodzi.
Tak ma według stowarzyszenia wyglądać schemat "Partyjnego Biura Zatrudnienia" w Łodzi. Tak dla Łodzi
Stowarzyszenie "Tak dla Łodzi" wspólnie z warszawskim oddziałem stowarzyszenia "Miasto jest Nasze" rozpoczęło zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ograniczającym możliwość zatrudnienia radnych w instytucjach samorządowych. Łódzcy społecznicy przygotowali listę obejmującą ponad 20 nazwisk działaczy partyjnych i radnych, którzy mają czerpać dodatkowe korzyści finansowe z tytułu pracy w samorządzie, a sam Urząd Miasta Łodzi określili mianem "Partyjnego Biura Zatrudnienia".

- Nie jest naszym celem ganienie samorządowców za to, że zarabiają w innych organizacjach niż samorząd - to nie jest w Polsce zabronione. Dieta radnego to kwota blisko 2500 zł. Nie jest to kwota, która pozwala utrzymać się wyłącznie z tej jednej działalności - mówi Daniel Walczak, prezes zarządu "Tak dla Łodzi". - Sektor publiczny, w szczególności urzędników średniego szczebla, jest w Polsce chronicznie niedofinansowany. Nie o kwoty więc chodzi, ale o sposób rozdzielania stanowisk. Analizując poszczególne przypadki okazuje się, że  wykształcenie i doświadczenie jakkolwiek związane z daną instytucją czy też rozpisanie konkursu nie jest niezbędne - nawet w przypadku kierowniczych stanowisk w ważnych instytucjach. Problemem jest to, że intratne posady z wysokimi  wynagrodzenia nie są rozdzielane w transparentny sposób. Nie zabraniamy radnym zarabiania. Nasz niepokój budzi fakt, że radny podejmuje decyzje o spółkach zarządzanych przez jego partyjnych kolegów, albo o spółce w której sam pracuje. Jak radni mogą rzetelnie nadzorować prezydent miasta, jeżeli ona nadzoruje spółki miejskie, w których radni pracują? Z tych powodów niezależność radnego staje się fikcją.

- Patologia tego systemu dotyczy nie tylko Łodzi ale i innych samorządów w Polsce. Skoro radny ma zakaz pracowania w urzędzie gminy, to taki sam zakaz powinien dotyczyć spółek miejskich- mówi Mariusz Sokołowicz, członek zarządu "Tak dla Łodzi".

"Tak dla Łodzi" przygotował listę polityków, którzy w Łodzi skorzystali z zatrudnienia w jednostkach podległych UMŁ:

 • 1. Dariusz Joński - były Wiceprezydent Łodzi, poseł na Sejm RP z ramienia KO, polityk Inicjatywy Polskiej, był członkiem zarządu Aquaparku FALA, zgodnie z oświadczeniem majątkowym za rok 2018 uzyskał dochód w łącznej wysokości  ponad 86 tyś. złotych.
 • 2. Tadeusz Rozpara - polityk SLD, członek rady nadzorczej EXPO-Łódź.
 • 3. Sylwester Pawłowski - polityk SLD, radny Rady Miejskiej w Łodzi, doradca zarządu w spółce EXPO-Łódź, zgodnie z oświadczeniem majątkowym za rok 2018 uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia w wysokości ponad 110 tyś. złotych.
 • 4. Jarosław Berger - były członek SLD, były radny Rady Miejskiej w Łodzi, pracował w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej, obecne w BIONANOPARKu.
 • 5. Piotr Bor s- były radny sejmiku województwa łódzkiego, członek SLD, pracuje jako dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi.
 • 6. Sławomir Granatowski - kandydował z SLD do Parlamentu Europejskiego i do Rady Miejskiej w Łodzi, pracuje jako dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.
 • 7. Marek Klimczak - były wiceprezydent Łodzi, związany z SLD, były członek rady nadzorczej spółki EXPO Łódź, obecnie: członek rady nadzorczej łódzkiego lotniska.
 • 8. Katarzyna Bartosz - była radna Rady Miejskiej w Łodzi z SLD, został zatrudniona w 2016 roku w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.
 • 9. Mateusz Walasek - radny Rady Miejskiej w Łodzi z PO, pracuje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, za rok 2018 osiągnął dochód ponad 127 tyś. złotych.
 • 10. Rafał Reszponde - radny Rady Miejskiej w Łodzi z PO, został zatrudniony w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.
 • 11. Karolina Kępka - radna Rady Miejskiej w Łodzi z PO, została zatrudniona w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, za rok 2018 osiągnęła dochód z umów o pracę w wysokości ponad 68 tyś. złotych.
 • 12. Joanna Budzińska - radna Rady Miejskiej w Łodzi z PO, została zatrudniona w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, za rok 2018 osiągnęła dochód z umów o pracę w wysokości ponad 75 tyś. złotych.
 • 13. Magdalena Parulska - była radna Rady Miejskiej w Łodzi z Pozostała zatrudniona w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 • 14. Bartosz Domaszewicz - radny Rady Miejskiej w Łodzi z PO, zatrudniony wcześniej w Atlas Arenie jako zastępca dyrektora oraz był kierownikiem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, został zatrudniony w spółce Centrum Hotele, za rok 2018 osiągnął dochód z umowy o pracę w wysokości  ponad 36 tyś. złotych.
 • 15. Joanna Skrzydlewska - była europosłanka z PO, była radna sejmiku województwa łódzkiego, była dyrektor ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta Łodzi, obecnie: wiceprezydentka Miasta Łodzi, za rok 2018 osiągnęła dochód w wysokości ponad 100 tyś. złotych.
 • 16. Sebastian Bohuszewicz - radny Rady Miejskiej w Łodzi z PO, wcześniej zatrudniony w Urzędzie Miasta Łodzi, były członek rady nadzorczej MPK Łódź, obecnie: Łódzka Spółka Infrastrukturalna, zasiadając w radzie nadzorczej MPK Łódź osiągnął dochód w wysokości ponad 47 tyś. złotych.
 • 17. Paweł Bliźniuk - były radny Rady Miejskiej w Łodzi z PO, radny sejmiku województwa Łódzkiego z PO, urlopowany w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej, jest dyrektorem w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z oświadczeniem majątkowym za rok 2018 zarobił ponad 121 tyś. złotych.
 • 18. Tomasz Kacprzak - radny Rady Miejskiej w Łodzi z PO, jest dyrektor sortowni odpadów w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, za rok 2018 z tytułu umowy o pracę osiągnął dochód w wysokości ponad 123 tyś. złotych.
 • 19. Agnieszka Wieteska - radna Rady Miejskiej w Łodzi z SLD, zatrudniona w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, za rok 2018 osiągnęła dochód w wysokości ponad 72 tyś. złotych.
 • 20. Marcin Gołaszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi z ramienia KO, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 21. Emilia Susniło-Gruszka- radna Rady Miejskiej w Łodzi z ramienia KO, pełni funkcję w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 22. Małgorzata Moskwa-Wodnicka - była radna Rady Miejskiej w Łodzi z SLD, jako radna pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, obecnie: Wiceprezydent Łodzi, z tytułu umowy o pracę przed zostaniem wiceprezydentem Łodzi osiągnęła dochód w wysokości ponad 111 tys. złotych.
 • 22. Elżbieta Bartczak - radna Rady Miejskiej w Łodzi z KO, pełni funkcję w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 23. Adam Wieczorek - były radny Rady Miejskiej w Łodzi z PO, obecnie: Wiceprezydent Łodzi, pełni funkcję w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
"Tak dla Łodzi" uważa, że lista nie jest zamknięta, ma bowiem kolejne sygnały o osobach związanych z partiami czy będących rodziną polityków, które mają ciepłe posadki w urzędzie czy spółkach. Lista ma być dalej rozszerzana i pokazywana na stronie: http://partyjnebiurozatrudnienia.takdlalodzi.pl/

 
Uzasadnienie projektu ustawy przygotowanej przez ruchy miejskie:

Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności samorządu terytorialnego, wszystkich szczebli. Proponowane rozwiązania zakładają wprowadzenie standardów, których celem jest wzmocnienie przejrzystości zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Dzięki wprowadzeniu standardów zatrudnienia w podmiotach utworzonych, zarządzanych czy w których jednostka samorządu terytorialnego ma udziały, wzmocniona zostanie kontrola władz wykonawczej jednostek samorządu, zarówno ze strony radnych, jak i strony społecznej. Jednocześnie zostanie wzmocniona rola radnego, który poprzez utratę możliwości zatrudnienia z klucza uznaniowego, stanie się niezależnym podmiotem realizującym mandat pochodzący z wyboru, poprzez sprawowanie niezależnej kontroli wynikających z uprawnień. Tym samym zniknie iluzoryczna niezależność radnego, poprzez pozbawienie go nieformalnej podległości wobec organu wykonawczego samorządu, która może wynikać z zatrudnienia radnego w podmiotach, o których proponowana zmiana w przepisach stanowi.
Jawność życia publicznego jest jedną z ważnych instytucji działania samorządu. Z tego też powodu należy mieć na uwadze działalność radnych, którzy na podstawie ustawy o samorządzie gminny, powiatowym oraz województwa sprawują funkcje kontrolne wobec organów wykonawczych tych podmiotów. Doniesienia medialne, o niejawnym zatrudnieniu radnego, bez konkursu czy bez wykazania jego wiedzy i kompetencji, powoduje oburzenie opinii publicznej w wielu miejscowościach w Polsce. Samorząd od wielu lat stał się areną zmagań politycznych, co nie uprawnia do zagarniania spółek samorządowych przez polityków. Mienie komunalne stanowi dorobek każdego mieszkańca samorządu i nie powinien być swoistym łupem w dzieleniu stanowisk pośród radnych.

Mienie komunalne powinno być pod szczególną ochroną i szczególną kontrolą. Zgodnie z art. 24e ustawy o samorządzie gminnym zakazują radnym podejmowania dodatkowych zajęć, mogących podważać zaufanie wyborców. Przy ocenie braku zaufania nie ma znaczenia typ działalności prowadzonej przez radnego, czy odpłatna, czy nieodpłatna i czy może ona być przyczyną sytuacji korupcyjnych czy deliktowych – jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 roku o sygn. II OSK 2318/11. Istotny jest przy tym zarówno charakter tych działań, jak i sposób ich wykonywania. Z tego powodu mandat radnego wiązany z zatrudnieniem w formie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej w spółce z udziałem miasta lub innym podmiocie wymienionym w projekcie ustawy, może budzić wątpliwości co do bezstronności i rzetelności, a także kompetencji radnego zatrudnianego na takim stanowisku. Niezależność radnego w wykonywaniu zadań i mandatu pozostaje wątpliwa przy jego podległości jako pracownika w tych spółkach. Dodatkowa zależność, jaka występuje między radnym a organem wykonawczym samorządu terytorialnego, który ma wpływ na obsadzanie stanowisk w organach zarządzających lub kontrolnych w tych spółkach sprzyja niejasnym i patologicznym sytuacjom, które mogą rzutować na decyzje radnych, co do finansowania spółek czy udzielania absolutorium przy ocenie wykonania budżetu przez organ wykonawczy samorządu. Taki niejasny stan rzeczy sprzyja nierównemu wykonywaniu mandatu radnego przez radnych niezatrudnionych w spółkach z udziałem samorządu wobec radnych, którzy takie zatrudnienie posiadają.

Zmiana regulacji, dotyczącej oświadczeń majątkowych, również ma się przyczynić jawności, poprzez nakazanie osobom zobowiązanym do złożenia oświadczenia majątkowego, wypełnić je w taki sposób. aby były one czytelne i jednocześnie wskazywały źródła (dane podmiotów wypłacających dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć osobom zobowiązanym do złożenia oświadczenia majątkowego).
Projekt przewiduje także zakaz krzyżowego zatrudniania radnych różnych szczebli samorządu. Zakazane byłoby np. zatrudnianie w urzędzie gminy radnego sejmiku województwa. Przyczyni się to także zanikaniem pokus „korupcji politycznych” na różnym szczeblu samorządowym.

Mamy przekonanie, że ustawa przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania samorządem terytorialnym, a także będzie silnym wzmocnieniem mechanizmów antykorupcyjnych, a także do poprawy życia politycznego i społecznego w Polsce.

Pogoda w Łódzkiem na poniedziałek, 25 maja:

Źródło:
TVN

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany