Każdy znajdzie coś dla siebie. Uczelnia, szkoły policealne, licea, kursy językowe, zawodowe i unijne w szkołach "Cosinus"

Reklama/203179
"Cosinus" to największa ogólnopolska sieć szkół dla dorosłych, istniejąca na rynku usług edukacyjnych już ponad 10 lat i działająca w 46 miastach Polski. Niedawno jej oferta edukacyjna została poszerzona o szkołę wyższą i szkołę języków obcych. "Cosinus" prowadzi również intensywne kursy przygotowujące do matury oraz kursy zawodowe.

Zakończenie roku szkolnego w szkołach
Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych proponowane jest podjęcie dwuletniej nauki w szkołach policealnych. Dla nich istnieje możliwość kształcenia w zawodach: technik - administracji, informatyk, ekonomista, logistyk, rachunkowości, ochrony fizycznej osób i mienia, hotelarstwa, obsługi turystycznej, organizacji reklamy, prac biurowych, usług kosmetycznych, usług fryzjerskich, archiwista, spedytor, handlowiec, bezpieczeństwa i higieny pracy, turystyki wiejskiej, organizacji usług gastronomicznych, opiekun w domu pomocy społecznej.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą podjąć naukę w dwuletnim liceum uzupełniającym, natomiast absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów w trzyletnim liceum ogólnokształcącym.
- Wszystkie szkoły "Cosinus" posiadają uprawnienia szkół publicznych - mówi Konrad Misiak z Sieci Szkół dla Dorosłych "Cosinus". - Nauka w liceach oraz na wszystkich wymienionych kierunkach w szkołach policealnych jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, zwykle co dwa tygodnie, co umożliwia podjęcie nauki osobom pracującym.

W 2008 r. uruchomiono Wyższą Szkołę "Cosinus". Uczelnia prowadzi studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych na kierunkach: administracja (specjalności: administracja samorządowa, praca i zabezpieczenia społeczne, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego), pedagogika (specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacyjna oraz poradnictwo edukacyjne), a także zarządzanie (specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i logistyka przedsiębiorstw oraz zarządzanie organizacjami gospodarczymi).
- Nasza szkoła wyższa pozyskała do współpracy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców z tytułami doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów - mówi Konrad Misiak z Sieci Szkół dla Dorosłych "Cosinus". - Posiada ona również nowoczesne zaplecze dydaktyczne i własną bibliotekę, z której korzystają studenci.
Kolejną nową inicjatywą sieci "Cosinus" jest uruchomienie Szkoły Języków Obcych "Cosinus". Tradycyjnie największą popularnością cieszą się kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Szkoła prowadzi również specjalne, 5-tygodniowe, intensywne kursy dla osób wyjeżdżających za granicę. Organizuje też kursy językowe na zlecenia firm, zarówno dla pracowników, jak i kadry zarządzającej.
Od 2007 r. "Cosinus" prowadzi kursy przygotowujące do matury z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, chemii, geografii, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także z języka polskiego oraz nowożytnych języków obcych. Zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia lub w weekendy w niewielkich grupach, prowadzone przez nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatorów maturalnych. W przypadku, gdy słuchacz kursu nie zda egzaminu maturalnego, szkoła zwraca mu pełen koszt szkolenia.
"Cosinus" uruchomił także kursy zawodowe, proponując zajęciach z: podstaw fryzjerstwa, makijażu, stylizacji twarzy, masażu relaksacyjnego, masażu gorącymi kamieniami z elementami akupresury oraz przedłużania i stylizacji paznokci i trwałej na rzęsy. Od 2010 r. "Cosinus" organizuje również kursy unijne, które cieszą się dużą popularnością.

Wideo

Dodaj ogłoszenie