Są już wnioski o 500 zł na dziecko! Zacznijcie już gromadzić dokumenty...

Krzysztof Zając
Taki wniosek trzeba będzie wypełnić, gdy staramy się o 500 zł na dziecko.
Taki wniosek trzeba będzie wypełnić, gdy staramy się o 500 zł na dziecko.
Prezydent dopiero w tym tygodniu podpisze ustawę przyznającą po 500 zł miesięcznie na dziecko, ale już na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego można zapoznać się z wzorami druków wniosków, jakie trzeba będzie złożyć, by otrzymać świadczenie. Wypełnienie druku o 500 zł na dzieci zajmie kwadrans. Rodzice występujący o 500 zł na pierwsze dziecko powinni już zacząć gromadzić niezbędne dokumenty.

JAKIE DOKUMENTY DO 500 + DOKUMENTY 500 + JAKIE DOKUMENTY DO 500 PLUS, PAPIERY DO 500 PLUS
We wniosku rodzice, występujący o pieniądze na drugie i kolejne dzieci, ale także i na pierwsze, mają podać swoje podstawowe dane: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania. Gdy ktoś nie ma numeru PESEL, wpisuje numer dowodu osobistego.

500 zł na dziecko, 500 zł na pierwsze dziecko

We wniosku muszą też wymienić wszystkie dzieci, na które ubiegają się o świadczenie, podać ich numer PESEL, datę urodzenia i stan cywilny. Wypełnienie druku zajmie kwadrans. Rodzice starający się o 500 złotych na pierwsze dziecko będą musieli wypełnić dodatkowo odpowiednie załączniki, w których podadzą wysokość dochodów, ale tylko tych, które nie są objęte PIT-em, czyli zeznaniem rocznym, jakie trafia do urzędu skarbowego. Dotyczy to m.in. alimentów, jakie otrzymują na dziecko lub dzieci, dochodów z gospodarstwa rolnego, stypendiów itp.
500 zł na dziecko warunki, zasady, 500 zł na pierwsze dziecko
Załącznik do wniosku zawiera pełną listę dochodów, które trzeba uwzględnić w oświadczeniu. Urząd zażąda także niektórych dokumentów.

W przypadku samotnej matki konieczny będzie odpis wyroku sądowego zasądzającego alimenty, zaświadczenia od komornika o bezskuteczności ściągnięcia alimentów.

Zdarzają się sytuacje, kiedy ojciec dziecka nie jest znany. W takich przypadkach trzeba załączyć odpis zupełny aktu urodzenia.

Osoby płacące alimenty muszą udokumentować ich przekazywanie, gdyż to z kolei obniża dochód rodziny.

500 zł na dziecko, 500 zł na pierwsze dziecko

Kto po 2014 r., który jest podstawą do obliczenia prawa do świadczenia na pierwsze dziecko, utracił pracę, powinien także załączyć dokumenty z tym związane.

Trzeba też pamiętać, że wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

500 zł na dziecko! 30 tysięcy łodzian stanie w kolejce

[ZOBACZ TEZ FILM Leonardo di Caprio z pierwszą statuetka BAFTA? (autorCover Video/x-news)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEZ FILM Leonardo di Caprio z pierwszą statuetka BAFTA? (autorCover Video/x-news)