Autostrada A1. Ekrany, a może wały - w ośmiu miejscach będą ją wyciszać

Małgorzata Trzuskowska
Otwarcie autostrady sprawiło, że wielu ludzi przestało mieszkać w idealnie cichej okolicy...
W tylko w 8 z 45 miejsc na trasie przebiegu autostrady A1 między Strykowem i Tuszynem, gdzie przeprowadzono pomiary poziomu hałasu, stwierdzono przekroczenie norm. Wykonawcy A1 zostali zobowiązani do zwiększenia w tych miejscach ochrony akustycznej.

Przypomnijmy, że po otwarciu nowego odcinka trasy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zalana lawiną skarg mieszkańców terenów sąsiadujących z A1 na uciążliwy hałas spowodowany ruchem drogowym. Pod żądaniami zlikwidowania problemu (poprzez np. ustawienie dodatkowych ekranów akustycznych) podpisało się ponad 2 tysiące osób. To mieszkańcy wschodnich krańców Łodzi, zachodnich rejonów gmin Andrespol i Brójce, okolic Tuszyna, a także Natolina, Moskwy i innych miejscowości leżących nieopodal północnego fragmentu nowego odcinka A1. Na podstawie ich adresów stworzono mapę obrazującą, gdzie autostrada odbierana jest jako uciążliwa i wytypowano miejsca, w których za zasadne uznano przeprowadzenie badania hałasu. Było ich tylko 45, bo każde z nich jest najbardziej zbliżonym do autostrady punktem ulicy albo osiedla, z którego do GDDKiA napłynęło np. kilkadziesiąt skarg.

Podczas pomiarów największe przekroczenie normy hałasu zarejestrowano przy ul. Sołeckiej 17E w Łodzi. Tylko tam decybeli było zbyt dużo zarówno w dzień, jak i w nocy. W pozostałych 7 punktach przekroczenia miały miejsce tylko w nocy.

Przeprowadzono badania poziomu hałasu przy nowym odcinku autostrady A1 Wykonawcy zostali zobowiązani do usunięcia niezgodności z normą.

Wykonawcy A1 mają czas do 15 listopada na przedstawienie GDDKiA propozycji rozwiązania problemu.

- Może to być np. ustawienie dodatkowych ekranów, podwyższene już istniejących albo wykonanie wałów ziemnych - mówi Maciej Tomaszewski, dyrektor łódzkiego oddziału GDDKiA.

Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mają powstać w przyszłym roku.


Gdzie norma jest przekroczona?

Przekraczający normę poziom hałasu zarejestrowano w następujących punktach pomiaru: Anielin 16, Natolin 79, ul. Gerberowa 58, Sołecka 17E, Nery 3B i Gościniec 242 w Łodzi, Przypusta 21 oraz ul. Wolborska 34 w Kruszowie.
Tylko przy ul. Sołeckiej 17E przekroczenie normy hałasu stwierdzono zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. W pozostałych przypadkach nadmierna ilość decybeli została zarejestrowana tylko w nocy.

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM Niemowlak z pękniętą czaszką. Lekarz: Ten uraz powstał w wyniku przemocy (autror x.news/TVN24