ExpressIlustrowany.pl - aktualności Łódź, wiadomości Łódź

Menu
Żółtaczka poporodowa – przyczyny i metody leczenia

Materiał partnera zewnętrznego

2018-06-12 10:03

2018-06-12 10:03

Żółtaczka poporodowa – przyczyny i metody leczenia

Materiał partnera zewnętrznego

2018-06-12 10:03

Żółtaczka to objaw kliniczny dotykający większość noworodków. Polega na podwyższonym stężeniu barwników żółciowych we krwi i zwykle przechodzi po upływie tygodnia. Barwniki powstają z hemoglobiny, która uwalnia się w wyniku rozpadu krwinek czerwonych. W trakcie procesu wytwarzana jest bilirubina wolna, przetwarzana w wątrobie na formę związaną. Następnie substancja zostaje przemieszczona do żółci i wydalona z organizmu.
Żółtaczka poporodowa – przyczyny i metody leczenia Żółtaczka poporodowa – przyczyny i metody leczenia

Żółtaczka poporodowa jest spowodowana słabą pracą wątroby, naturalną dla okresu niemowlęcego. Zazwyczaj jej występowanie nie wiąże się z poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi, jednak nie wolno jej ignorować. W każdym przypadku należy przeprowadzić specjalistyczne badania, by wykluczyć patologiczny przebieg żółtaczki i ewentualne choroby, które mogą ją powodować.

Czym spowodowana jest żółtaczka u noworodka?

Wyróżniamy trzy główne typy żółtaczki u noworodków. Różnią się one etiologią, przebiegiem i metodami leczenia.

• Żółtaczka spowodowana nadmiarem bilirubiny wolnej. Ten typ choroby występuje u prawie wszystkich noworodków. Żółtaczka u niemowląt pojawia się zwykle w 2 bądź 3 dobie życia dziecka. Ulega nasileniu w 5 dobie życia u dzieci urodzonych w terminie. Zazwyczaj choroba mija nieleczona, po upływie 7-10 dni. To, ile trwa żółtaczka u noworodka, jest spowodowane różnicami indywidualnymi. Dzieci urodzone przed terminem mogą cierpieć na żółtaczkę fizjologiczną nawet do 2 tygodni. Powodem pojawienia się choroby jest przejściowa niewydolność wątroby oraz nasilony rozpad krwinek czerwonych u niemowląt. W wyniku słabej pracy wątroby przetwarzanie bilirubiny wolnej w związaną, wydalaną później z żółcią, jest opóźnione. Żółtaczka u noworodka ulega nasileniu pod wpływem różnych chorób, zarówno matki, jak i dziecka. Ponadto istnieje szereg przyczyn, które potęgują rozpad krwinek czerwonych i opóźniają przetwarzanie bilirubiny. Najczęstszymi powodami nasilenia choroby są: urazy poporodowe, zamartwica, niedożywienie dziecka, niedotlenienie, zaburzenia funkcjonowania tarczycy, zakażenia i ostre wymioty. Ponadto żółtaczka nabiera na sile pod wpływem występowania krwawień do tkanek i narządów. Dzieje się tak, ponieważ krew poza naczyniami ulega szybszemu rozpadowi. Dodatkowo żółtaczka u niemowląt jest potęgowana pod wpływem karmienia piersią. Patologiczny przebieg choroby, powodowany jest także chorobami matki, takimi jak zatrucia ciążowe i cukrzyca. Bardzo często ostry przebieg żółtaczki jest efektem wystąpienia konfliktu matczyno-płodowego. Jest on powodowany niezgodnością grup krwi, przez co organizm matki wytwarza przeciwciała, które poważnie uszkadzają krwinki płodu. Fizjologiczna żółtaczka, leczona jest poprzez eliminację występujących chorób oraz redukcję poziomu bilirubiny we krwi. W celu obniżenia zawartości bilirubiny stosuje się fototerapię. Polega ona na naświetlaniu noworodka lampami niebieskimi, których fale powodują rozkład bilirubiny wolnej do bezbarwnych i nieszkodliwych substancji. Jeśli choroba się nasila, fototerapii towarzyszy przerwanie karmienia piersią na okres 48 godzin. Jest to kilkudniowa kuracja, o powolnym działaniu. Nie stosuje się jej w przypadku patologicznego przebiegu choroby, zagrażającego komórkom mózgowym dziecka. Leczenie żółtaczki o ostrym przebiegu, możliwe jest dzięki metodzie transfuzji wymiennej.

• Żółtaczka spowodowana nadmiarem bilirubiny związanej. Ten typ żółtaczki powodowany jest występowaniem chorób zakaźnych wrodzonych lub nabytych. W konsekwencji dochodzi do nasilenia przebiegu dolegliwości. Taki stan rzeczy może być efektem: toksoplazmozy, cytomegalii, wirusowego zapalenia wątroby, oraz innych zakażeń wirusowych. Dochodzi wówczas do zwiększenia stężenia bilirubiny wolnej, któremu z czasem towarzyszy również nadmiar bilirubiny związanej. Żółć zaczyna przez to zalegać w wątrobie, która nie jest w stanie jej wydalić. Objawem choroby jest powiększenie wątroby i żółtoszare zabarwienie skóry.

• Żółtaczka mechaniczna. Mamy z nią do czynienia w przypadku nieprawidłowej budowy dróg żółciowych, zbyt gęstej żółci, oraz zapalenia wątroby, przebytym w okresie płodowym. Zbyt duża gęstość żółci powodowana jest nadmierną gęstością wydzielin całego organizmu. Może też być konsekwencją podwyższonego poziomu bilirubiny wolnej we krwi, w trakcie gwałtownej przemiany w formę związaną. W celu zapoznania się z szerszymi informacjami, na temat przebiegu żółtaczki u noworodków, warto odwiedzić witrynę http://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/zoltaczka-u-noworodka.

Leczenie żółtaczki mechanicznej i powodowanej nadmiarem bilirubiny związanej jest podobne. Niestety, nie ma skutecznych metod leczenia przyczynowego. Najczęściej stosuje się płukanki dwunastnicy za pomocą roztworu sodu, co umożliwia odpływ żółci do jelit. U noworodków w drugim miesiącu życia można przeprowadzić zabieg operacyjny, usprawniający odpływ żółci. W przypadku obu typów żółtaczki nie stosuje się fototerapii, ani transfuzji wymiennej. Należy podjąć szybkie działania, ponieważ zbyt długo utrzymująca się choroba, prowadzi do poważnych powikłań zdrowotnych. Żółtaczka może doprowadzić do marskości wątroby.

Żółtaczka u niemowląt jest zmartwieniem wielu rodziców. Najczęściej nie ma powodów do obaw, jednak nigdy nie należy jej ignorować. Dziecko w okresie niemowlęcym potrzebuje szczególnej uwagi i troski, zarówno ze strony lekarzy, jak i rodzica. Prawidłowa diagnoza medyczna i uważne monitorowanie przebiegu choroby, są bardzo ważne. Pozwolą na uchronienie dziecka przed poważniejszymi powikłaniami zdrowotnymi i wspomogą zdrowy, prawidłowy rozwój.

Encyklopedia Zdrowia tom 2, pod redakcją Witolda S. Gumułki i Wojciecha Rewerskiego, Wyd. 9, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001