Zmienia się kolej w województwie łódzkim

Materiał informacyjny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Na budowie tunelu średnicowego w Łodzi widać szyb komory startowej dla dużego TBM, który wydrąży tunel do Łodzi Fabrycznej
Na budowie tunelu średnicowego w Łodzi widać szyb komory startowej dla dużego TBM, który wydrąży tunel do Łodzi Fabrycznej
Krajowy Program Kolejowy Mieszkańcy zyskali lepszy dostęp do atrakcyjnych podróży koleją z przystanków i stacji w aglomeracji łódzkiej oraz regionie. Budowa tunelu średnicowego dodatkowo usprawni możliwości przejazdów pociągami. Zwiększa się bezpieczeństwo podróży koleją i efektywność przewozów towarowych.

Zmiany wynikają z realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Krajowego Programu Kolejowego o wartości prawie 76 mld zł. Na dziesiątkach inwestycji we wszystkich województwach obok układanych torów, budowanych peronów, wiaduktów i mostów, montowanych wind, urządzeń i sieci trakcyjnej przejeżdżają pociągi. Realizacja prac i utrzymanie tysięcy planowych kursów to duże wyzwanie. Szczegółowo przygotowany rozkład jazdy zapewnia sprawne podróże w aglomeracjach, regionach oraz na trasach dalekobieżnych. Finansowanie projektów Krajowego Programu Kolejowego zapewniają znaczące środki z programów UE i budżetu państwa.

– Coraz szybsze pociągi, coraz większy komfort podróżowania, wyższy poziom bezpieczeństwa – to efekty Krajowego Programu Kolejowego, realizowanego przez rząd. Każda wyremontowana linia kolejowa, każdy oddany do użytku nowoczesny peron z wygodnymi podjazdami, każdy nowy system informacji pasażerskiej przybliżają nas do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej. Pasażerowie dostrzegają i doceniają dobre zmiany, jakie zachodzą obecnie na polskiej kolei – mówi minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Nowa mijanka Łódź Marysin z nowym peronem znacznie ułatwiają podróże w aglomeracji


Wygodniej podróżujemy z Łodzi do Zduńskiej Woli. Na przystankach/stacjach Chechło, Dobroń, Kolumna, Łask, a także Łódź Marysin, Bobrowniki, Mysłaków i Opoczno Południowe podróżni mają lepszy dostęp do kolei z nowych, wyż-szych peronów. Na stacjach Zduńska Wola i Pabianice do pociągu dostaniemy się sprawnie i bezpiecznie przejściem pod torami. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają do dyspozycji windę. Na peronach są nowe ławki, wiaty, informacja pasażerska, które zapewniają lepsze warunki korzystania z kolei. Udogodnienia dla podróżnych to także czytelne oznakowanie. Informacje o pociągach uzupełnia system zapowiedzi głosowych.

Do podróży koleją, m.in. w Pabianicach, na trasie z Łodzi Kaliskiej do Zduńskiej Woli zachęcają przebudowane stacje i przystanki


Kolej coraz lepiej służy mieszkańcom aglomeracji. Budowa mijanki Łódź Marysin razem z nowym peronem znacznie ułatwiają podróże. Korzystamy z trzech odnowionych przystanków: Łódź-Olechów Wiadukt, Łódź-Olechów Zachód i Łódź-Olechów Wschód. Na peronach są wiaty i ławki oraz lepsze oświetlenie. Perony pozwalają na wygodne podróże pociągami regionalnymi i aglomeracyjnymi. Modernizacja linii Łódź – Zduńska Wola oraz Łódź - Kutno stworzy dobrą ofertę w przewozach regionalnych i dalekobieżnych.

Zduńska Wola zyskała 2 wygodne perony oraz bezpieczne przejście podziemne pod torami wyposażone w windy


– Ważnych społecznie inwestycji na torach, przy budowie nowych przystanków, mostów i wiaduktów nie zatrzymała pandemia koronawirusa. Zachowanie ciągłości realizacji prac, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest kluczowe dla całej gospodarki i utrzymania stabilności na rynku budowlanym – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowe możliwości otwiera budowa tunelu, który połączy nowoczesny dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kali-ska i Łódź Żabieniec. Inwestycja zwiększy przepustowość łódzkiego węzła kolejowego i zapewni sprawne podróże dalekobieżne. W aglomeracji i mieście trzy nowe przystanki zwiększą dostęp i atrakcyjność kolei. Na budowach montowane są maszyny TBM do drążenia tuneli. Przygotowywane są komory startowe największej kolejowej inwestycji w Łodzi.

Więcej towarów pojedzie po torach, gdyż realizowane są inwestycje, m.in. na stacji Łódź Kaliska, na linii Łódź Kaliska – Zduńska Wola, łącznicy Łódź Widzew – Łódź Olechów na międzynarodowej trasie miedzy Warszawą a Poznaniem. Towarowy transport jest efektywniejszy dzięki przebudowie torów, urządzeń i mostów, np. mostu nad Nerem oraz zapewnieniu warunków do przejazdu pociągów o długości 740 m.

Stacja Zgierz z pierwszym odnowionym peronem, w budowie są kolejne dwa perony i nowe przejście pod-ziemne


Wyższy poziom bezpieczeństwa podróży pociągiem zapewnia montaż nowoczesnych urządzeń. Dyżurni ruchu w lokalnych centrach sterowania wspierani są przez komputerowe urządzenia i systemy. Tak jest w Łodzi Widzewie oraz będzie w Kutnie, Łowiczu i Zgierzu. Bezpieczeństwu sprzyja również modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych. Już korzystamy z bezpieczniejszych skrzyżowań, m.in. na trasie Łódź Kaliska – Zduńska Wola. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększa także budowa wiaduktów. Takie obiekty powstaną m.in. w Skierniewicach, Gałkowie i Andrespolu.

Zwiększają się możliwości Centralnej Magistrali Kolejowej m.in. na terenie województwa łódzkiego. W celu przygotowania trasy do prędkości 250 km/h zmodernizowana została m.in. stacja Idzikowice. Nowe wiadukty drogowe w Radwanie i Zachorzowie-Kolonii zapewnią bezkolizyjny szybki ruch kolejowy i sprawną komunikację drogową.

Więcej informacji o inwestycjach z Krajowego Programu Kolejowego na: plk-sa.pl/inwestycje

Materiał oryginalny: Zmienia się kolej w województwie łódzkim - Dziennik Łódzki

Dodaj ogłoszenie