MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Zawód dla pasjonatów: jak zostać pszczelarzem? Wymagania i egzaminy zawodowe. Jaką szkołę wybrać?

OPRAC.:
Małgorzata Meszczyńska
Małgorzata Meszczyńska
Technik pszczelarz może pracować w firmach zajmujących się przetwórstwem miodu lub produktów pszczelich.
Technik pszczelarz może pracować w firmach zajmujących się przetwórstwem miodu lub produktów pszczelich. Fot. Beeing/ unsplash
Pszczelarstwo może być fascynującym zajęciem. Może być też niosącym dużo satysfakcji wyborem zawodowym. Jeśli amatorska hodowla pszczół w przydomowym ogródku to za mało – warto pomyśleć o profesjonalnym podejściu do tematu. Jakie szkoły oferują przygotowanie do zawodu pszczelarza? Które kwalifikacje zawodowe pozwalają na pracę z pszczołami albo prowadzenie własnej pasieki? Tu znajdziesz najważniejsze informacje i wskazówki, jak zostać pszczelarzem.

Spis treści

Jak zostać zawodowym pszczelarzem?

Aby pracować w pasiece, trzeba to nie tylko potrafić, ale też lubić. To bardzo specyficzna praca, wymagająca dużej uwagi, ale też prawdziwej pasji. Często zdarza się, że pszczelarstwem interesują się ci, którzy „złapali bakcyla” od bliskich. Pasieki czy gospodarstwa pszczelarskie to często rodzinna działalność, przechodząca z pokolenia na pokolenie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresować się tą działalnością bez wcześniejszego doświadczenia.

Jak zostać pszczelarzem? Można zdecydować się na płatne kursy, które wprowadzają do zawodu i umożliwiają zdanie wymaganych egzaminów. To zwykle ścieżka dorosłych pszczelarzy-amatorów, którzy chcą pasję zamienić w profesjonalną pracę. Pszczelarstwa można się uczyć również bezpłatnie, wybierając np. szkołę branżową albo technikum oferujące taką specjalizację.

Pszczelarstwo polega nie tylko na produkcji miodu, ale przede wszystkim na dbaniu o dobrostan pszczół.
Pszczelarstwo polega nie tylko na produkcji miodu, ale przede wszystkim na dbaniu o dobrostan pszczół. Fot. leandro fregoni / unsplash

Pszczelarz – jakie to kwalifikacje zawodowe?

Według aktualnych przepisów (CKE oraz rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.), aby wykonywać zawód pszczelarza, należy zdobyć następujące kwalifikacje zawodowe (formuła 2019):

 • branża rolniczo-hodowlana (ROL),
 • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:

 1. zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;
 2. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Dodatkowe umiejętności zawodowe, to przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B. Uczeń przygotowywany jest do kursu pozwalającego na uzyskanie prawa jazdy bezpłatnie, w ramach szkolnych zajęć. Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania samochodem w zakresie kategorii B, uczeń powinien być przygotowany do:

 1. stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
 3. przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Jakie są możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie pszczelarz?

Absolwent szkoły, która kształci uczniów w zawodzie pszczelarz, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pszczelarz. Do tego potrzebne jest zdanie odpowiedniego egzaminu, potwierdzające kwalifikację ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej, a także uzyskanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Technik pszczelarz – kwalifikacje zawodowe i wymagania

Jeśli mamy ambicje uzyskania tytułu technik pszczelarz (symbol cyfrowy zawodu: 314206), musimy zdobyć następujące kwalifikacje zawodowe:

 • branża rolniczo-hodowlana (ROL)
 • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
 • ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej
Pszczelarz potrafi dbać o pszczoły i ule, przygotowywać ramki z więzą, zbierać miód i pyłek pszczeli. Dba też o odzyskiwanie wosku z odwirowanych z miodu
Pszczelarz potrafi dbać o pszczoły i ule, przygotowywać ramki z więzą, zbierać miód i pyłek pszczeli. Dba też o odzyskiwanie wosku z odwirowanych z miodu plastrów. Fot. Jez Timms / unsplash

Po zakończeniu nauki i zdaniu wymaganych egzaminów zawodowych, absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:

 • zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego,
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej:

 • organizowania i kierowania gospodarstwem pszczelarskim,
 • planowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
 • organizowania i nadzorowania sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Jaką wybrać szkołę, żeby zostać pszczelarzem?

Wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje potrzebne pszczelarzom zdobędziemy między innymi w specjalistycznych technikach pszczelarskich, a także w ponadpodstawowych szkołach rolniczych, które prowadzą klasy o interesujących nas specjalnościach. Mogą to być zarówno placówki prowadzone przez samorządy powiatowe, jak i te, należące do Sieci Szkół Rolniczych, a prowadzone bezpośrednio przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pasiece z pełnym zaangażowaniem pracują zarówno pszczoły, jak ich opiekun - pszczelarz.
W pasiece z pełnym zaangażowaniem pracują zarówno pszczoły, jak ich opiekun - pszczelarz. Fot. Kai Wenzel / unsplash

Większość szkół rolniczych ma dobrze wyposażone pracownie zawodowe, lub korzysta z warsztatów pobliskich Centrów Kształcenia Zawodowego. Zajęcia praktyczne odbywają się również w ramach praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich, w indywidualnych gospodarstwach rolnych z działalnością pszczelarską.
Przykładowe przedmioty zawodowe w szkole kształcącej pszczelarzy:

 • chów i hodowla pszczół
 • gospodarka pasieczna
 • produkcja roślinna
 • organizacja produkcji rolniczej
 • organizacja produkcji pszczelarskiej
 • pożytki pszczele
 • technologia produktów pasiecznych
 • język angielski zawodowy
 • działalność gospodarcza

Gdzie mogą pracować pszczelarze?

Pszczelarz może prowadzić własną pasiekę oraz gospodarstwo rolnicze. Uzyskanie kwalifikacji technika pszczelarza daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.

Mając odpowiednie kwalifikacje, może też pracować jako specjalista w firkach i przedsiębiorstwach – np. w profesjonalnych gospodarstwach pasiecznych albo firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich.

Technik pszczelarz, po zdaniu egzaminu maturalnego, może podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Pszczelarstwo to nie tylko praca, ale też sposób na życie.
Pszczelarstwo to nie tylko praca, ale też sposób na życie. Fot. HiveBoxx / unsplash
Egzamin zawodowy 2023

Co warto wiedzieć, zanim przystąpisz do egzaminów zawodowych 2023? Tu znajdziesz zasady, terminy, wskazówki

Z czego składa się egzamin zawodowy?

Każdy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej. Egzamin pisemny trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu testu. Test składa się z 40 zadań i zdający spośród 4 odpowiedzi wybiera jedną, prawidłową. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na stanowisku egzaminacyjnym - odpowiednio przygotowanym do realizacji zadań, związanych z danym zawodem. Egzamin praktyczny trwa od 120 do 240 minut.

Egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - czym się różnią?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, krócej nazywany jest egzaminem zawodowym. Egzamin taki ocenia poziom opanowania wiadomości, a także umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Jaki zakres wiedzy i jakie praktyczne umiejętności powinien prezentować absolwent ubiegający się o tytuł zawodowy, określają tzw. standardy wymagań. I właśnie takie standardy są podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2012

"Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego" - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.‎

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach przystępują:

 • uczniowie i słuchacze zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r.;
 • absolwenci czteroletnich techników, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r. – do roku szkolnego 2024/2025;
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
 • absolwenci szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
 • osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 r. – do dnia 31 października 2025 r.;
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), do dnia 31 października 2025 r.
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2012 r., ale do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo nie przystąpili do tego egzaminu – do roku szkolnego 2024/2025;

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany do 31 października 2025 r., także jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 • ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
 • ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

Egzamin zawodowy 2023 - dlaczego trzy formuły?

Egzaminy zawodowe obowiązujące w 2023 roku, przeprowadzane są w trzech formułach: 2012, 2017 i 2019. Co oznaczają formuły i na czym polegają różnice? Poszczególne formuły egzaminów kierowane są do absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę i ukończyli ją w określonych latach (formuły uwzględniają zmiany w podstawach programowych, a także zmiany będące efektem likwidacji gimnazjów i wprowadzenia 8-klasowych szkół podstawowych).

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2019

Egzamin w formule 2019 oparty jest o nową podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku. To oznacza, że osoby, które kształcą się już według podstawy programowej obowiązującej od września 2019 roku, będą zdawały egzamin właśnie w tej formule.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono na egzaminach Formule 2019 w porównaniu do wcześniejszych egzaminów (formuły 2012 i 2017), to:

 • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
 • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
 • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,
 • jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

Jak podkreśla CKE, egzamin zawodowy w formule 2019 jest przeprowadzany jest dla uczniów, absolwentów szkół, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

 • przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
 • przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem,
 • mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych,
 • mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników,
 • mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
 • mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Egzamin zawodowy: FORMUŁA 2017

Egzamin w formule 2017 przeprowadzany jest w oparciu o przepisy, które weszły w życie 1 września 2017 r. Zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu obejmują już nową podstawę programową kształcenia. Egzamin ten przeprowadzany jest dla uczniów i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2017 r.

Egzamin zawodowy w Formule 2017 skierowany jest do:

 • uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników oraz uczniów, słuchaczy i absolwentów szkół policealnych, rozpoczynających kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018, a w kolejnych latach w kolejnych klasach/semestrach tych szkół,
 • uczniów i absolwentów 5-letniego technikum rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły od roku 2019/2020, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
 • uczniów i absolwentów 2-letniej branżowej szkoły II stopnia, rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły począwszy od roku szkolnego 2020/2021, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na których kształcenie rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.
 • osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych – od dnia 1 listopada 2025 r.,
 • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do komisji egzaminacyjnej – od dnia 1 listopada 2025 r.

Co się stanie jeśli nie podejdziesz do egzaminu zawodowego?

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, mają obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego w formule 2019.

Jak podkreśla Centralna Komisja Egzaminacyjna, nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru. Oznacza to konieczność powtarzania klasy czy semestru nauki.

Co zabrać ze sobą na egzamin zawodowy?

Na pisemną część egzaminu zawodowego na pewno trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości - dowód osobisty, legitymację szkolną albo paszport. Warto mieć ze sobą przynajmniej dwa długopisy z czarnym wkładem. Przy egzaminach przeprowadzanych przy komputerze, długopis nie przyda się co prawda do zaznaczania odpowiedzi na arkuszach, ale np. do podpisania się na wykazie osób przystępujących do egzaminu zawodowego.

Szczegółowe informacje na temat tego, co można i co należy zabrać ze sobą na egzamin zawodowy, a także czego absolutnie nie należy wnosić do sali, powinien przekazać przystępującym do egzaminu wychowawca klasy albo dyrektor szkoły.

Czy można poprawiać egzamin zawodowy?

Egzaminy zawodowe nie przewidują terminów poprawkowych, ale uczeń, który nie zdał egzaminu zawodowego w części pisemnej albo praktycznej, może ponownie przystąpić do tej części sprawdzianu. W trakcie swojej nauki, może zdawać go w kolejnych terminach organizowanego w szkole egzaminu. Po zakończeniu nauki, dwukrotnie może przystąpić do egzaminu według zasad określonych dla absolwentów. Kolejne podejścia odbywać się mogą już w trybie eksternistycznym.

Ile procent potrzeba, żeby zdać egzamin zawodowy?

Aby zdać egzamin zawodowy, konieczne jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów w części pisemnej, a także zdobycie nie mniej niż 75% możliwych do uzyskania punktów w części praktycznej.

Jak się ubrać na egzamin zawodowy 2023?

Egzamin zawodowy, który składa się z dwóch części - pisemnej i praktycznej, może wymagać dwóch różnych kompletów ubrań.

Na część pisemną najlepiej ubrać się skromnie i schludnie. W większości szkół obowiązuje "galowy" strój - czyli biała bluzka lub koszula, oraz czarne lub granatowe spodnie/spódnica.

W zależności od formy praktycznej egzaminu, strój może być ważnym jego elementem - i jego dobór, dopasowanie, może mieć wpływ na ocenę egzaminu. Chodzi tu przede wszystkim o odzież roboczą i jej elementy ochronne. Egzaminator może również zwracać uwagę na schludność "służbowego" stroju. Warto zatem przygotować odpowiedni uniform wcześniej i upewnić się, że nie zapomnieliśmy o żadnym elemencie egzaminacyjnego stroju.

Jak uzyskać tytuł technika?

Technik (gr. technikos – kunsztowny), jest to tytuł zawodowy, możliwy do uzyskania jednocześnie ze średnim wykształceniem ogólnym. Tytuł technika, czyli specjalisty w zakresie wybranej dziedziny wiedzy technicznej, otrzymują absolwenci 5-letnich techników (i nielicznych liceów zawodowych). Aby jednak otrzymać tytuł technika, konieczne jest zdanie kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych. Uczeń technikum nie tylko zdobywa kwalifikacje zawodowe i potwierdzający je tytuł, ale też może zdawać maturę i kontynuować naukę na studiach.

Terminy i wyniki egzaminów zawodowych 2023

Egzaminy zawodowe odbywają się dwa razy w roku. W 2023 kwalifikacje zawodowe będzie można potwierdzić w sesji zimowej i letniej.

Uczniowie zdający egzamin zawodowy według Formuły 2019, w sesji zimowej mają wyznaczony termin główny egzaminów od 9 do 21 stycznia 2023 (część pisemna: 10-14 stycznia 2023, część praktyczna: 9-21 stycznia). Termin dodatkowy to 30-31 stycznia (część pisemna: 30 stycznia, część praktyczna 31 stycznia).

Sesja letnia egzaminów w formule 2019 trwa od 1 do 18 czerwca 2023 (część pisemna: 2-7 czerwca 2023, część praktyczna: 1-18 czerwca 2023). Również w sesji letniej wyznaczono termin dodatkowy 28-29 czerwca 2023 (część pisemna: 28 czerwca i część praktyczna 29 czerwca).

Uczeń, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową. Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie, a także posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom zawodowy.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu ‎zawodowego wydawany jest ‎Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie. Ma też ułatwić ich zrozumienie przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Zawód dla pasjonatów: jak zostać pszczelarzem? Wymagania i egzaminy zawodowe. Jaką szkołę wybrać? - Strefa Edukacji

Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany