Nasza Loteria

Za innowacje w edukacji - nagrodzeni, wyróżnieni, docenieni - LISTA LAUREATÓW, ZDJĘCIA

Magdalena Jach
Magdalena Jach
We wtorek, 15 czerwca 2021 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowało ruch innowacyjny, wspierający edukację. Wydarzenie miało charakter hybrydowy - tylko kilka osób mogło wziąć udział osobiście, a pozostali - uczestniczyli w uroczystości online.
We wtorek, 15 czerwca 2021 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowało ruch innowacyjny, wspierający edukację. Wydarzenie miało charakter hybrydowy - tylko kilka osób mogło wziąć udział osobiście, a pozostali - uczestniczyli w uroczystości online. mat. ŁCDNiKP
We wtorek, 15 czerwca 2021 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowało ruch innowacyjny, wspierający edukację.

Ruch innowacyjny w edukacji – podsumowanie i nagrody

XXXIV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

We wtorek, 15 czerwca 2021 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podsumowało ruch innowacyjny, wspierający edukację.

Innowatorzy i innowacje
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od wielu lat kreuje, upowszechnia i realizuje różnorodne projekty dotyczące innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych. Prowadzi i koordynuje prace nad wytwarzaniem nowatorskich działań pedagogicznych oraz ich wdrażaniem do praktyki szkolnej. Współpracuje z wieloma instytucjami łódzkimi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi wspierającymi edukację.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest okazją do wręczenia nagrodzonym dyrektorom, nauczycielom, uczniom, pracodawcom, szkołom i firmom certyfikatów informujących o uznaniu, docenieniu ich przedsięwzięć innowacyjnych oraz do promowania ich osiągnięć nie tylko na forum lokalnym, ale także wojewódzkim i ogólnopolskim.

Z powodu pandemii COVID-19 spotkanie miało formę hybrydową, ograniczając grono obecnych w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego do kilku osób. Pozostali mogli w nim uczestniczyć online.

- To nasze kolejne Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji… Niestety, pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie go tak, jak zwykle to czyniliśmy – w Muzeum Miasta Łodzi - mówi Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. - Bardzo przeżywamy fakt, że nie możemy podczas bezpośredniego spotkania nadać tytułów honorowych, wręczyć stosownych certyfikatów nauczycielom innowacyjnym, dyrektorom, którzy w ruchu postępu pedagogicznego odgrywają bardzo istotną rolę, uczonym, społecznikom, przedsiębiorcom. Musimy to zrobić w systemie zdalnym. To jest zaległe już podsumowanie. Czekaliśmy na możliwość zorganizowania go w systemie stacjonarnym, ale skoro na razie nie jest to niestety możliwe – zdalnie wręczamy tytuły i certyfikaty, w tym również najwyższe trofeum ruchu innowacyjnego w edukacji – Skrzydła Wyobraźni. W gronie uhonorowanych znajdują się twórcy nowych modeli edukacyjnych, twórcy podręczników, twórcy innowacyjnych programów kształcenia, dyrektorzy zmieniający strukturę organizacji szkolnej, poszukujący, wdrażąjący do praktyki założenia edukacji konstruktywistycznej, tutoringu, coachingu. Znajdują się w tym szacownym gronie przedsiębiorcy, którzy oddziałują na system edukacji, wspierają system edukacji, znajdują się uczeni, którzy dla edukacji tworzą nowe dzieła edukacyjne, znajdują się społecznicy, których ruch postępu pedagogicznego musi zauważyć, gdyż tworzą warunki do jego funkcjonowania. Smutno jest nam, że nie możemy stacjonarnie spotkać się z laureatami, ale z radością prezentujemy listę wszystkich wyróżnionych w kolejnym Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji.

LAUREACI XXXIV PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI
TALENT UCZNIOWSKI

1. Artur Frontczak, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
2. Franciszek Kuzański, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
3. Julia Szreiter, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
4. Nikola Tomasik, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
5. Nina Połomka, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

ZŁOTY CERTYFIKAT „TALENT UCZNIOWSKI”
1. Piotr Kietliński, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
2. Piotr Laudan, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
3. Milena Sobka, Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
4. Tomasz Suligorski, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

TALENT ARTYSTYCZNY
1. Anastazja Kacprzak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
2. Magda Niedźwiecka, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
3. Adam Kaczmarek, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach
4. Wojciech Kaczmarek, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy - Wydział Wokalny

NAUCZYCIEL INNOWATOR
1. Joanna Dimitrova, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
2. Aneta Gołębiowska, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi
3. Anna Grochowska, Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego w Łodzi
4. Monika Kasprzak, Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
5. Małgorzata Katarzyńska, Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi
6. Magdalena Klukowska, Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
7. Izabela Kruszewska, Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
8. Magdalena Kuczkowska, Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi
9. Mirosława Maj, Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
10. Małgorzata Pawłowska, XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi
11. Anna Ryłek, II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
12. Julia Stańkowska, Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka w Łodzi
13. Joanna Swacyna, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi
14. Dorota Żuchowska, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI
Kategoria indywidualna:
1. Małgorzata Gryglewska, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi
2. Anna Mokwińska, kierownik Sekcji Torowej - Zakład Torów i Sieci MPK Łódź Sp. z o.o.
Kategoria grupowa:
1. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi
2. VIKA S.C.

ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH
Kategoria indywidualna:
1. Oksana Bedeker, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi
2. Renata Drozdowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mileszkach
3. Anna Janik, Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
4. Elżbieta Kuskowska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
5. Mirosław Malinowski, Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi
6. Cezary Pawlak, Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi
7. Ilona Stasiołek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi
Kategoria grupowa:
1. Microsoft Sp. z o.o. Polska
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi

ORGANIZACJA INNOWACYJNA
1. Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
2. Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi
3. Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi
4. Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi
5. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
6. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
7. XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi
8. Stäubli Łódź Sp. z o.o.
9. Technitel Polska S.A.
10. TME - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

INNOWACYJNY PRACODAWCA
1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. - Oddział w Łodzi
2. JWP ENGINEERING Sp. z o.o.

KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
1. Leszek Brych, wicedyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
2. Paweł Dominikowski, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
3. Ilona Pietrowska, kierownik warsztatu szkolnego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi
4. Przemysław Wiśniewski, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
5. Katarzyna Wojtalik, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Kategoria indywidualna:
1. Piotr Malesa, Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi
2. Małgorzata Matecka, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
3. Marzena Podsiedlik, dyrektor Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi
4. Izabela Rodziewicz, Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi
5. Beata Sapela, XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi
6. Ilona Kolasińska-Wilczek, XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi
7. Dorota Serwik-Porowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
8. Joanna Stefańczyk, XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi
Kategoria grupowa:
1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi
2. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

KREATOR INNOWACJI
Kategoria indywidualna:
1. Jarosław Brodecki, uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej
2. Stanisław Polit, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
3. Agnieszka Banasiak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi
4. Małgorzata Bartniak, Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
5. Jolanta Dymarska, Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi
6. Ewa Kaczorowska, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi
7. Izabela Kaźmierczak, Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
8. Dorota Kaźmierczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi
9. Michał Kiriczenko, XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi
10. Katarzyna Koludo-Durkiewicz, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi
11. Dariusz Kowalczyński, Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
12. Piotr Pluskota, wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
13. Jolanta Podsiadły, Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi
14. Monika Rogalska, Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha w Łodzi
15. Beata Rubinkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi
16. Katarzyna Skolimowska, Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
17. Lidia Szymanowska, Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Kategoria grupowa:
1. BIO-GEN Sp. z o.o.
2. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
3. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Veolia Energia Łódź S.A.
5. Zakład Włókienniczy Biliński Spółka jawna
6. Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
7. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

LIDER W EDUKACJI
1. Joanna Dynaburska, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi
2. Krzysztof Feja, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
3. Joanna Tomczak, Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi

LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi
2. Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi
3. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi
4. Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
5. Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi
6. Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi
7. Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi

PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI
Kategoria indywidualna:
1. Ewa Adamiak, Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
2. Małgorzata Kaczmarek, Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha w Łodzi
3. Jerzy Sobol, I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
4. Agnieszka Szymańska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
Kategoria grupowa:
1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO
1. Kamil Dyjankiewicz, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi
2. Bogusław Hubert, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi
3. Michał Różański, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi
4. Władysław Skwarka, dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

HOMO CREATOR
1. Jarosław Basaj, Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu
2. Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi
3. Monika Karkusińska, Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi
4. Marzanna Kołodziej, Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi
5. Agnieszka Kuczmera, Szkoła Podstawowa nr 198 z oddziałami sportowymi i XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
6. Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
7. Agnieszka Unczur-Tracińska, Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
8. Izabela Waszczykowska, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

MISTRZ PEDAGOGII
1. Anna Równy, Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu
2. Dr hab. Beata Izabela Szczepańska, prof. uczelni, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
3. Dr hab. Renata Szczepanik, prof. uczelni, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
Kategoria indywidualna:
1. Dawid Adamkiewicz, współzałożyciel firmy Hypermiles Sp. z o.o.
2. Dr Marek Kaczmarzyk, prof. uczelni, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
3. Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
4. Wiesława Przybyło-Cieślik, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim
5. Dr inż. Artur Szczęsny, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Politechnika Łódzka - Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Kategoria grupowa:
1. Ogólnopolski Operator Oświaty

LIDER SPOŁECZNO-OŚWIATOWY
Kategoria indywidualna:
1. Piotr Hammer, prezes zarządu HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
2. Marcel Szytenchelm, założyciel i dyrektor artystyczny Studia Teatralnego „Słup” w Łodzi
Kategoria grupowa:
1. Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi
2. Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

ZŁOTY CERTYFIKAT „LIDER SPOŁECZNO-OŚWIATOWY”
1. Paweł Patora, dziennikarz
2. Krzysztof Cwynar, prezes zarządu Stowarzyszenia STUDIO INTEGRACJI w Łodzi

STATUETKA „SKRZYDŁA WYOBRAŹNI”
NAGRODA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ DLA EDUKACJI
Kategoria indywidualna:
1. Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
2. Dr hab. n. med. Piotr Woźniak, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3. Prof. zw. dr hab. Ewa Maria Filipiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kategoria grupowa:
1. Agraf Sp. z o.o.
2. Biuro Turystyczne OPAL TOUR

od 16 lat
Wideo

Dom drzewa w Miliczu. Nadleśnictwo Milicz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

x
xxx

Straszne! To Centrum powinno być już dawno zlikwidowane zamiast rozdawać tytuły. Najśmieszniejszym jest ten HOMO CREATOR. Interpretować można różnie. Swobodna twórczość pana Moosa.

Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany