MKTG SR - pasek na kartach artykułów

XXXV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji: oto innowatorzy, talenty, kreatorzy, afirmatorzy, promotorzy ZDJĘCIA

Magdalena Jach
Magdalena Jach
XXXV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji: oto innowatorzy, talenty, kreatorzy, afirmatorzy, promotorzy Łódź, 9.06.2022
XXXV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji: oto innowatorzy, talenty, kreatorzy, afirmatorzy, promotorzy Łódź, 9.06.2022 Krzysztof Szymczak
Już po raz 35. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wyróżniło osoby i instytucje, których działania wpływają na rozwój edukacji. Przyczyniają się do tego wszelkiego rodzaju innowacje, m.in. organizacyjne, metodyczne, techniczno-dydaktyczne.

XXXV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

- Od 35 lat ukazujemy najważniejsze osoby i instytucje, które czynią coś interesującego, istotnego dla edukacji – podkreślił Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP. - Kapituła Konkursów Innowacyjnych rozstrzyga, którzy nauczyciele mogą otrzymać tytuły „Nauczyciela innowatora”, które firmy mogą otrzymać tytuły „Partnera przyjaznego edukacji”, „Innowacyjnej organizacji” czy „Innowacyjnego pracodawcy”, którzy społecznicy, nauczyciele, pracownicy wyższych uczelni mogą otrzymać tytuły „Mistrza pedagogii” czy „Ambasadora innowacyjnych idei i praktyk pedagogicznych”, którzy nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą otrzymać tytuły „Lidera w edukacji” czy „Afirmatora ruchu innowacyjnego”. Te tytuły honorowe są bardzo ważne, bo adresujemy je do dzieci i młodzieży („Talent uczniowski” i „Talent artystyczny”), do nauczycieli proinnowacyjnych i innowacyjnych, do dyrektorów szkół, do pracodawców, przedsiębiorców, do społeczników, do pracowników wyższych uczelni, ludzi nauki – do tych wszystkich, którzy oddziałują na lokalne szkolne systemy edukacji. Każdego roku od 150 do 200 osób i instytucji, firm jest przez nas honorowanych. Zdaniem ekspertów edukacyjnych Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji są szczególnym przedsięwzięciem z tego względu, że spotykają się pod jednym dachem wszyscy, którzy czynią coś dobrego dla edukacji – od dziecka do seniora.

LAUREACI XXXV PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI
TALENT UCZNIOWSKI
1. Michał Roguz, Szkoła Podstawowa nr 79 w Łodzi
2. Karol Pagórek, Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
3. Jan Gwarda, Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi
4. Kacper Jędrzejczyk, Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi
5. Estera Mielczarek, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. w Łodzi
6. Anastazja Gustek, Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
7. Natalia Pruska, XXXII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Łodzi
8. Justyna Poznańska, XXXII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Łodzi
9. Maja Klepczarek, Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi
10. Sebastian Olczyk, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
11. Angelika Wolińska, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi
12. Jakub Kadłubaj, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi
TALENT ARTYSTYCZNY
1. Melania Bielecka, Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi
2. Lara Hidane, XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
3. Natalia Gajewska, XXXII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Łodzi
4. Jagoda Jarocka, Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Łodzi
5. Helena Leduchowska, Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Łodzi
6. Oliwia Troszyńska, XXXII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Łodzi
7. Amelia Grzywińska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. w Łodzi
8. Tymon Janiak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. w Łodzi
9. Maria Rostocka, XXXII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Łodzi
NAUCZYCIEL INNOWATOR
1. Katarzyna Derdzikowska, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 146 w Łodzi
2. Bogusława Wielkopolan, Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi
3. Anna Życka, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
4. Aneta Rapalska, XXIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
5. Agnieszka Piekarska, Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi
6. Agnieszka Przybylak, Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi
7. Renata Rucka-Prill, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi
8. Antoni Markiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
9. Henryk Kwitowski, Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
10. Paulina Rybińska, Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Łodzi
PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI
1. Sławomira Wójcik, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
2. Małgorzata Michalska, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
3. Anna Sadowska, APN Cosmetics Sp.j.
4. mł. asp. Jadwiga Czyż, Komenda Miejska Policji w Łodzi
5. W&W Innovations Sp. z o.o.
6. Smart-Log Bartosz Bogacz
7. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
8. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Nowak” Andrzej Nowak
9. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Basia Tour” Biuro Turystyczne
10. Cortland Sp. z o.o.
11. Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Łodzi
12. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
13. Inter Cars S.A.
14. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
15. Pro Business Digital Printing Polska Sp. z o.o.
16. Immergas Polska Sp. z o.o.
17. Transgourmet Polska Sp. z o.o. Hala Sprzedaży Selgros Cash&Carry w Łodzi
18. Mentor S.A. Oddział w Łodzi
19. New Advanced Technologies Sp. z o.o.
ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH
1. Beata Styrzyńska, Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi
2. Karolina Janowska, Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi
3. Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi
4. Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi
5. Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
6. JWP Engineering Sp. z o.o.
ORGANIZACJA INNOWACYJNA
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
2. Fundacja Madame Chromatique Sp. z o.o.
INNOWACYJNY PRACODAWCA
1. Panasonic Industry Poland Sp. z o.o.
2. get3D Sp. z o.o.
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
1. Ryszard Mirys, Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi
KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
1. Ilona Gała-Glińska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku
2. Ewa Sawicka, Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi
3. Paulina Długosz, Muzeum Miasta Łodzi
4. Dorota Matuszewska-Temech, Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
KREATOR KOMPETENCJI ARTYSTYCZNYCH
1. Aldona Danielewicz-Malinowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
2. Stowarzyszenie Studio Integracji
3. Kabaret Seniorów Bi-Ba-Bo
4. Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
KREATOR INNOWACJI
1. Bożena Krupa, Szkoła Podstawowa nr 1 w ZS-P nr 8 w Łodzi
2. Ewelina Woniak-Pietraszko, Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi
3. Michał Różański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w ZS-P nr 4 w Łodzi
4. Maria Hanna Pielas, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 w Łodzi
5. Janusz Brzozowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
6. Zofia Wrześniewska, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
7. Iwona Brzózka-Złotnicka, prezes zarządu Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog
8. Training4people Agnieszka Kluszczyńska
9. Moje Bambino Sp. z o.o. sp.k.
ZŁOTY CERTYFIKAT KREATORA INNOWACJI
1. Stanisław Polit, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
LIDER W EDUKACJI
1. Iwona Filipowicz, Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi
2. Anna Korczak, Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
3. Andrzej Świderek, Technikum nr 3 w Łodzi
4. dr Anna Kołaczkowska, XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
5. Witold Janiak, Akademia Muzyczna w Łodzi
6. Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi
7. Przemysław Szczytkowski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi
8. Sebastian Zieliński, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
9. Agnieszka Nagoda-Gębicz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO
1. Grzegorz Nawrot, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi
2. Renata Galas, Szkoła Podstawowa nr 193 w Łodzi
3. Justyna Wilkowska, Szkoła Podstawowa nr 114 w ZS-P nr 5 w Łodzi
4. Magdalena Krawczyk, Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi
5. Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi
PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI
1. Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO
1. Anna Panek, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
2. Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi
3. Bartosz Rzętkiewicz, dyrektor Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi
4. Tomasz P. Kozera, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej
5. Ewa Zdziemborska-Jatczak, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi
6. Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi
7. Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi
8. prof. dr hab. inż. Jacek Kucharski, Politechnika Łódzka
9. dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
10. Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
HOMO CREATOR
1. Magdalena Brzozowicz, XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
2. Jolanta Kuśmirek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi
3. Maciej Winiarek, Instytut Krytycznego Myślenia w Gdańsku, dyrektor na Polskę Fundacji TOCFE
ZŁOTY CERTYFIKAT LIDERA SPOŁECZNO-OŚWIATOWEGO
1. Muzeum Miasta Łodzi
2. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki
3. Tygodnik społeczno-oświatowy „Głos Nauczycielski”
MISTRZ PEDAGOGII
1. dr Michał Paluch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
1. Weronika Kisiel, Uniwersytet Łódzki
2. Agata Łuczyńska, prezes zarządu Fundacji Szkoła z Klasą
3. Piotr Marcińczyk, TomTom International BV
4. Katarzyna Skolimowska, Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi
5. dr inż. Adam Rylski, Politechnika Łódzka
6. Abplanalp Sp. z o.o.
7. Siemens Sp. z o.o.
STATUETKA „SKRZYDŁA WYOBRAŹNI”
(nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji)
1. prof. dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki
2. dr Józef Szmich, właściciel firmy Delia Cosmetics Sp. z o.o.
3. Liceum Ogólnokształcące - GKJ w Łodzi
4. GroMar Sp. z o.o.
5. Toya Sp. z o.o.

od 7 lat
Wideo

Polacy badają kosmos

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany