Wyremontują mieszkania komunalne i socjalne

izj
Około 500 mieszkań komunalnych i 500 lokali socjalnych ulokowanych w blokach i kamienicach w całej Łodzi zostanie w tym roku wyremontowanych. Magistrat wyda na ten cel w sumie około 20 mln zł. Odnowione mieszkania (jak to na zdjęciu w bloku przy ul. Gandhiego 24) będą przede wszystkim dla osób zajmujących obecnie budynki w centrum miasta przeznaczone do rewitalizacji.

Kolejne 273 mieszkania znajdą się w budynkach, które już zostały albo też dopiero będą remontowane w całości: przy ul. Rogozińskiego 15 (101 lokali), ul. Łęczyckiej 70b (75 lokali) i ul. Objazdowej 17 (57 lokali). Miasto zyska też 40 zupełnie nowych mieszkań komunalnych w budowanym właśnie nowym bloku przy ul. Wysokiej 25/27.

[ZOBACZ TEŻ FILM Z POŻARU

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM Z POŻARU