Wyremontują Księży Młyn za 99 mln zł [zdjęcia]

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak
Kosztem 99 mln zł osiedlu Księży Młyn zostanie przywrócony dawny blask w ciągu najbliższych lat. Z tego 64 mln zł pochłonie rewitalizacja nieodnowionych do tej pory budynków mieszkalnych, komórek, pomieszczeń gospodarczych i otoczenia, a 35 mln zł – renowacja i wyposażenie Akademickiego Centrum Designu powstającego w gmachu dawnej szkoły przy ul. Księży Młyn 13/15.

Ten drugi remont jest prowadzony przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Po jego zakończeniu siedzibę będą miały w nim wydziały projektowe uczelni oraz będą organizowane wystawy, pokazy, szkolenia, zjazdy i sympozja.

- Zrewitalizowaliśmy już w całości ceglaną elewację od strony południowej, jak również wymieniliśmy drewniane drzwi i okna - mówi Piotr Statucki, p.o. dyrektora ACD. - Wyremontowaliśmy już poza tym dach oraz wykonaliśmy wszystkie prace konstrukcyjne. W tym roku zakończy się renowacja pozostałej części elewacji. Pozostałe prace będą prowadzone w środku gmachu. Do tej pory na remont wydaliśmy już 10 mln zł. Kolejne 5 mln zł wydamy w tym roku. Jednocześnie będziemy ubiegać się o dofinansowanie unijne w wysokości 5 mln euro na dalsze prace.

Budynek ACD ma być gotowy do połowy 2018 r. Do końca 2019 r. zostanie z kolei zrewitalizowany w pełni teren Księżego Młyna oraz wszystkie 25 ulokowanych tam budynków i przylegających do nich zespołów komórek.

Do tej pory odnowiono w całości trzy budynki (pod numerami 4, 6 i 12). Na ich remont oraz m.in. na rewitalizację terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na Księżym Młynie wydano do tej pory 12 mln zł. W drugiej połowie roku ruszy remont budynków przy ul. Księży Młyn 5, 8 i 10 oraz przy ul. Przędzalnianej 57.

Odnawiane będą także m.in. komórki po parzystej stronie ul. Księży Młyn. Zbudowany zostanie również parking od strony ul. Fabrycznej oraz Klub Księżego Młyna, który będzie działał w pomieszczeniu gospodarczym na tyłach budynku przy ul. księży Młyn 2.

[ZOBACZ TEŻ FILM Opaska odczytująca rytm serca kluczem do wszystkiego: odblokuje urządzenia i otworzy drzwi (autor Bloomberg/x-news)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM Opaska odczytująca rytm serca kluczem do wszystkiego: odblokuje urządzenia i otworzy drzwi (autor Bloomberg/x-news)