Wiosenny plebiscyt „Expressu Ilustrowanego”. Kwiaciarnie i floryści na start!

mjZaktualizowano 
Specjalnie na powitanie wiosny organizujemy najpiękniejszy plebiscyt – z kwiatami w tle. Bo na pierwszym planie chcemy pokazać najlepsze kwiaciarnie i najzdolniejszych florystów – panie i panów, którzy z kwiatów potrafią wyczarować wspaniałe bukiety i kompozycje.

Kwiaty towarzyszą nam we wszystkich momentach życia. Są piękną oprawą uroczystości rodzinnych, dekoracją domów i miejsc pracy. Kupujemy je tam, gdzie wiemy, że zawsze są świeże i będą doskonale przygotowane na każde nasze zamówienie. Jeśli macie swoje ulubione kwiaciarnie, salony kwiatowe – koniecznie zgłoście je do naszego plebiscytu.
NAJLEPSZY FLORYSTA - TUTAJ ZAGŁOSUJESZ I SPRAWDZISZ WYNIKI
NAJLEPSZA KWIACIARNIA - TUTAJ ZAGŁOSUJESZ I SPRAWDZISZ WYNIKI

Jeżeli prowadzicie kwiaciarnię i chcecie się nią pochwalić – nie czekajcie ani chwili i zaprezentujcie się! Zapraszamy też wszystkie chętne florystki i florystów. Macie szansę pokazać, co potraficie.

Od dziś przyjmujemy zgłoszenia w dwóch plebiscytowych kategoriach:
– najlepsza kwiaciarnia
– najlepsza florystka/florysta.

Należy je przesyłać drogą e-mailową na adres: j.stepnik@express.lodz.pl albo poprzez naszą stronę internetową: www.expressilustrowany.pl, zakładka plebiscyty.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się:
– nazwa, adres, nazwisko właściciela, logotyp kwiaciarni, kilka zdjęć wnętrz, kompozycji z kwiatów, krótki opis działalności
– imię i nazwisko florystki, florysty wraz ze zdjęciem, kilka zdjęć najciekawszych prac przez nią/niego wykonanych, miejsce pracy.

Wszystkie informacje dotyczące plebiscytu oraz sposobu zgłaszania się znajdują się na stronie www.expressilustrowany.pl w zakładce plebiscyty. Z pytaniami można też dzwonić pod numer telefonu: 42 665 93 56.

Termin zgłoszenia upływa 17 marca 2015 r. Potem rozpocznie się głosowanie – internetowe i SMS-owe. Każdy głos będzie przeliczany na punkty. Wygra ta kwiaciarnia i ta florystka lub florysta, którzy zdobędą najwięcej punktów. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i laureatów drugiego oraz trzeciego miejsca. Będą to publikacje w wydaniu magazynowym „Expressu Ilustrowanego” oraz nagrody rzeczowe.


Regulamin plebiscytu pod nazwą „Najlepsza kwiaciarnia, najlepszy florysta”

Art. 1
Plebiscyt dla czytelników „Expressu Ilustrowanego” oraz użytkowników serwisu [www.expressilustrowany.pl pod nazwą „KWIATY” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest wyłonienie Najlepszej kwiaciarni oraz Najlepszego florysty

Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie

W plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowegoexpressilustrowany.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 27.02.2015 r. do 31.03.2015 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego. Przy czym:

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 48 godzin dołączona do listy kandydatów.

Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu 17.03.2015

W dniu 19.03.2015 r. na stronie internetowej www.expressilustrowany.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania Expressu Ilustrowanego (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od20.03.2015 r. od godz. 9.00 do 31.03.2015 r. do godz. 23.59 na następujących warunkach.:

a. zakup e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem http://www.prasa24.pl/regulamin/. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
b. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując KW po kropce wpisując numer wybranej kwiaciarni lub numer wybranego florysty.
c. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
d. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
e. jeden wysłany SMS to 15 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
f. uczestnik Plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów,
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes.

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.expressilustrowany.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 23.03 (od godz. 9.00) do 23.03. (do godz. 15.00) na następujących warunkach.:
uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 na jednym koncie uczestnika,

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 20.03. 2015 (od godz. 9.00) do 23.03.2015 (do godz. 15.00)na następujących warunkach.:
uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.expressilustrowany.pl,
warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
jedno kliknięcie to 3 pkt. w plebiscycie na daną kandydaturę,
dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głosów za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów

Art. 5
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6
Ogłoszenie wyników plebiscytu

Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 01.04.2015 na stronie internetowej www.expressilustrowany.pl

Art. 7
Nagrody w plebiscycie

1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

W kategorii najlepsza florystyka : I m-ce tablet Modecom 10 cali, II m-ce ekspes do kawy Dolce Gusto, III m-ce aparat fotograficzny Panasonic
W kategorii Najlepsza kwiaciarnia: I miejsce – publikacja o objętości ½ kolumny prezentująca zwycięzcę w wydaniu magazynowym 10.04.15 + statuetka + dyplom.
II miejsce – publikacja o objętości ¼ kolumny prezentująca laureata w wydaniu magazynowym 10.04.15 + dyplom.
III miejsce – publikacja o objętości 1/8 kolumny prezentująca laureata w wydaniu magazynowym 10.04.15 + dyplom.

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
1.   Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie redakcji „Express Ilustrowany”.
2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Art. 10
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Księgarnia Expressu Ilustrowanego: www.ksiegarnia.expressilustrowany.plKsięgarnia Expressu Ilustrowanego: www.ksiegarnia.expressilustrowany.plKsięgarnia Expressu Ilustrowanego: www.ksiegarnia.expressilustrowany.pl

Księgarnia Expressu Ilustrowanego: www.ksiegarnia.expressilustrowany.plKsięgarnia Expressu Ilustrowanego: www.ksiegarnia.expressilustrowany.plKsięgarnia Expressu Ilustrowanego: www.ksiegarnia.expressilustrowany.pl

polecane: Wybory 2019

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 27

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

P
Paweł

dla mnie najfajniejsza kwiaciarnia to jest konwalia

mają pocztę kwiatową, ale ni epamiętam strony

najlepiej przez profil https://www.facebook.com/aleksandrowlodzkikwiaciarnia

a
antysemit

co to kto to pan S--------------------------------------- a ten przekręt --hhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

k
kwiaciarnia

Brawo Kurowice !!!! Chociaż moja firma też brała udział w plebiscycie to cieszę się ogromnie, że wygrały miłe Panie z Kurowic.........w pięknym stylu pokonując nieuczciwą konkurencję odegrały się za resztę uczestników. Życzę Wam dziewczyny powodzenia w biznesie. brawo brawo brawo.

G
Gość

Gratulacje dla Kurowic.Okazało się,że oprócz pieniędzy trzeba mieć głowę.

G
Gość

Na pewno pracuja tam także zdolne florystki, przecież nikt nie twierdzi inaczej, ale niestety nawet jeżeli Panie, które wygrają plebiscyt są utalentowane, to przez pryzmat tego co się stało (5 kwiaciarni S. na pierwszych miejscach) (3 florystki na podium) to nikt nie bedzie widział ich talentu, tylko niesprawiedliwość, która tu się pojawiła. Wiem, że niektórzy piszą, że te Panie prosiły o głosy itd, ale no czyzby wszystkie kwiaciarnie i wszystkie florystki mialy najwieksza ilosc znajomych ze wszystkich konkursowiczów? Szkoda tylko, że prawdopodobnie inni się zniechecą do takich konkursow.. a tak z przymrużeniem oka, nie zdziwie sie jak w przyszlym roku w konkursie beda same florystki od Skrzydlewskich i same ich kwiaciarnie.. może wtedy bedzie bardziej wiarygodny ten plebiscyt bo skrzydlewscy nie beda mieli z kim konkurowac ;i dowiemy sie ktora z ich kwiaciarni jest najlepsza ;)

m
mieszkaniec łodzi

Nie martwcie się miłe zdolne florystki i floryści, wszyscy doceniamy Wasz talent. A plebiscyt jest antyreklamą chciwej firmy "S...." Przechytrzyli wszystkich, ale oprócz rzeczowych nagród nie wygrali nic !!!!!! Kicha i wstyd.

ż
żywa dusza

Plebiscyt jak najbardziej potrzebny,tylko regulamin należałoby dopracować.Może wtedy ważne byłyby umiejętności a nie kasa. A tak się składa ,że u pana S. również pracują zdolne bukieciarki...tyle,że one się nie liczą.

G
Gość

Chyba tu już nikogo nic nie zdziwi ;)

G
Gość

Ja tez nie jestem klientem w tej kwiaciarni, ale ponieważ mieści się w takim miejscu, gdzie naokoło są bloki, to naprawdę nie trudno jest zobaczyć przez okna własnego mieszkania jak wygląda sklep, który mieści się na przeciwko. Czasami nawet widać kasjerkę w McDonaldzie, co dopiero towar przeszklonej kwiaciarni, więc to raczej akurat dziwne nie jest.Myślę, że Panu wyżej chodziło o to, że sieć kwiaciarni p.Skrzydlewskich zalewa całą Łódź, na retkini jest wiele kwiaciarni, które nie mają siły przebicia, bo pod ich nosem powstają własnie takie sieciówki. Zazdroszcze głowy do interesów tych państwa, ale zgadzam się, że pieniądz, nie umiejętności rządzą światem, ale to prawda znana nie od dziś:) także "żywa duszo" tu nie ma co się denerwować, to chyba nie był atak akurat na tą kwiaciarnię, ale na pokazanie, że rzeczywiście takie plebiscyty są sztuczne i chyba niepotrzebne:)

K
Koluszki górą.

To powinna być licytacja,a nie plebiscyt!

O
Obserwator.

Ten plebiscyt pokazał,że pieniądz rządzi konkursami,a kto nie ma miedzi niech na tyłku siedzi????????

G
Gość

Ze szczerego serca i z całym szacunkiem,przepraszamy i dziękujemy klientom, którzy oddali głos w tym żenującym plebiscycie na niezależne, małe kwiaciarnie i bardzo zdolnych, samodzielnych florystów.

G
Gość

W ciągu kilku godzin okazało się ze najlepsze kwiaciarnie to skrzydlewski i po co taki plebiscyt? Klienci patrzcie na kwiaciarnie które brały w nim udział pomijając firme wyżej wspomnianą tam pracują naprawdę zdolni florysci

ż
żywa dusza

Skoro Pan nie kupuje i nie będzie kupował u pana S. to skąd ta wiedza o tulipanach? ...lustrach?...braku żywej duszy na Hubala?.To jest dopiero dziwne.

M
Malutka

Zdjęcia wszystkich florystów były zamieszczone w sobotnim expresie widać pani "klientka " przegapiła w tym dniu kupno gazetki :)

Dodaj ogłoszenie