W gminie Rzgów będą usuwać azbest. Można składać wnioski

Małgorzata Trzuskowska
Usuwaniem azbestu mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy.
Usuwaniem azbestu mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy.
Około 50 właścicieli posesji złożyło dotąd w rzgowskim urzędzie miejskim wnioski o bezpłatne usunięcie wyrobów azbestowych (nabór trwa od początku roku). Można je składać do 15 lutego. Formularze dostępne są w magistracie (pokój nr 7) oraz u sołtysów. Ważne jest, że do 31 stycznia każdy posiadacz wyrobów zawierających azbest ma obowiązek przeprowadzenia ich inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego i złożenia w urzędzie miejskim stosownych dokumentów. Niedopełnienie tego będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania w przyszłości pomocy w usuwaniu eternitu i temu podobnych materiałów.

Na razie o pomoc w pozbyciu się azbestu wystąpiło ok. 50 osób * W gminie Rzgów azbest znajduje się na 980 posesjach.

To pierwszy rok, kiedy mieszkańcy gminy Rzgów mogą o pomoc w pozbyciu się z posesji groźnego minerału wnioskować w miejscowym ratuszu. Możliwe jest to dzięki gminnemu Programowi Usuwania Azbestu opracowanemu po powszechnej inwentaryzacji tegoż, przeprowadzonej w zeszłym roku. Wykazała ona, że eternit i inne wyroby azbestopochodne znajdują się na terenie 980 nieruchomości w gminie Rzgów. Azbest ma postać eternitowych pokryć dachowych lub składowanych na działkach odpadów. W sumie to ponad 140 tys. m kw. azbestowych płyt. Obliczono, że aby w sposób zgodny z przepisami usunąć cały azbest z gminy, potrzeba około 2,7 mln zł!

W lutym ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wyspecjalizowaną firmę i to jej zostanie powierzone zadanie demontażu i wywozu groźnych materiałów z posesji, których właściciele złożą wspomniane wcześniej wnioski. Będzie to dla mieszkańców gminy bezpłatne.

- Wiele osób pobrało już formularze, ile ostatecznie je złoży, trudno na razie powiedzieć - mówi Magdalena Górska z referatu gospodarki komunalnej w rzgowskim urzędzie miejskim. - W pierwszej kolejności będzie usuwany azbest, który został już wcześniej zdemontowany i jest składowany, a także taki, którego stan jest bardzo zły.

WIERSZYKI NA DZIEŃ BABCI, WIERSZYKI NA DZIEŃ DZIADKA, ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA
ŻYCZENIA NA DZIEŃ BABCI, ŻYCZENIA NA DZIEŃ DZIADKA, DZIEŃ BABCI I DZIADKA PIĘKNE ŻYCZENIA [15.01.18]
Botoks online. Gdzie oglądać Botoks w sieci
Listy do M. 3 online
Dni wolne 2018 [KALENDARZ DNI WOLNYCH 2018]
Niedziele handlowe 2018

[POGODA FILM

](http://www.expressilustrowany.pl/ "POGODA FILM