Trybunał Konstytucyjny: Ustawa PiS niezgodna z konstytucją!

Maciej Badowski AIP
aip/Piotr Smoliński
Trybunał Konstytucyjny rozpoczął ogłaszanie wyroku dotyczącego nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców orzekł, że nowelizacja ustawy o Trybunale jest niezgodna z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji. Trybunał Konstytucyjny nie uznał trybu uchwalenia noweli za niekonstytucyjny, a usunięcie z ustawy o TK rozdziału o stwierdzeniu przez Trybunał przeszkody w sprawowaniu funkcji prezydenta RP jest niekonstytucyjne.

Ponadto sędziowie uznali za niekonstytucyjną możliwość wszczynania "dyscyplinarki" sędziego Trybunału Konstytucyjnego na wniosek prezydenta RP lub ministra sprawiedliwości. Również wydłużenie terminów na rozpatrzenie spraw w TK jest niezgodne z konstytucją, a także zapis o badaniu spraw w kolejności wpływu uznano za niekonstytucyjny.

Zdaniem sędziów nowela uniemożliwiła Trybunału Konstytucyjnemu rzetelne i sprawne działanie. Zapis o wymogu większości 2/3 głosów do wydania wyroku w pełnym składzie jest niekonstytucyjny,a także zapis, że pełny skład to minimum 13 sędziów. Odrębne zdania do wyroku złożyli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Julia Przyłębska oraz Piotr Pszczółkowki.

[ZOBACZ FILM Michel Moran o MasterChefie bez Magdy Gessler (autor Agencja TVN/x-news)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ FILM Michel Moran o MasterChefie bez Magdy Gessler (autor Agencja TVN/x-news)