Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Tego nigdy nie można robić na maturze! Zapamiętaj przed egzaminem. Ściąganie to dopiero początek. A co zabrać ze sobą na maturę?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Czego nie można robić na maturze?
Czego nie można robić na maturze? Fot. Piotr Krzyżanowski/Polska Press Grupa / pexels Rodnae Production
Tego kategorycznie nie można robić na maturze. Dziś to jedna z najważniejszych wiadomości, bo rozpoczynają się matury. Co należy ze sobą zabrać na maturę? Czy w trakcie egzaminu można wyjść do toalety? Czym grozi ściąganie? O tym powinien wiedzieć każda osoba, która przystępuje do matury. Przygotowaliśmy krótki poradnik, dotyczący tego, co można robić na maturze, a czego lepiej unikać. Warto o tym wiedzieć przed maturą.

Spis treści

Co trzeba zabrać ze sobą na maturę 2023? Przedmioty, które warto mieć

W ferworze przygotowań do egzaminu dojrzałości bardzo łatwo zapomnieć o podstawowych zasadach, na przykład o tym, co trzeba wziąć na maturę. Bez odpowiedniego dokumentu nie zostaniemy wpuszczeni na salę egzaminacyjną. Przypominamy, że każdy maturzysta powinien mieć ze sobą:

 • Dowód osobisty. Przed przystąpieniem do matury musimy okazać ważny dokument ze zdjęciem. Jeśli nie będziemy mieli go przy sobie, nie zostaniemy dopuszczeni do egzaminu;
 • Długopis z czarnym wkładem. Najlepiej mieć ze sobą kilka długopisów, w razie gdyby jeden z nich się wypisał.

Co jeszcze warto zabrać ze sobą na maturę? Oto lista rzeczy, które mogą okazać się przydatne:

 • Butelka z wodą (ważne by była bez etykiety);
 • Chusteczki higieniczne (bez opakowania);
 • Ołówek, który przyda się przy robieniu notatek czy zaznaczaniu ważnych fragmentów w tekście. Warto wziąć przynajmniej dwa.

Czy na maturę z matematyki można zabrać kalkulator? Lista rzeczy, które można wnieść na salę

Wiele osób zastanawia się, czy na maturę z matematyki można zabrać kalkulator. Okazuje się, że tak. W zależności od zdawanego przedmiotu na salę egzaminacyjną dozwolone jest wniesienie konkretnych rzeczy, które mogą okazać się przydatne podczas pisania egzaminu.

Na maturę z matematyki, biologii i geografii można zabrać kalkulator prosty, a więc taki, który umożliwia wykonywanie najprostszych obliczeń (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie). Wnoszenie sprzętu, dzięki któremu można wykonać bardziej skomplikowane rachunki, jest zabronione. Inaczej jest w przypadku matury z fizyki. Tam można mieć ze sobą kalkulator naukowy (ale tylko w formule 2023, osoby przystępujące do formuł 2015 mogą mieć ze sobą jedynie kalkulator prosty). Niektórzy maturzyści zastanawiają się, czy na maturę można zabrać kalkulator o konkretnym kształcie, np. serduszko. Jest to dozwolone. Na maturę z matematyki można zabrać także cyrkiel i linijkę.

Z kolei na maturę z geografii, historii, historii sztuki i historii muzyki można wnieść lupę, która pomoże przy odczytywaniu danych z map, wykresów czy diagramów. Szczegółowo o tym, co warto wziąć na egzamin, piszemy w tekście: Co można wnieść na maturę z matematyki i innych przedmiotów?.

Matura 2023. Jakie pomoce zapewnia szkoła?

Szkoła również zapewnia określone pomoce, które mogą okazać się przydatne w trakcie pisania. W zależności od egzaminu są to:

 • Karta z wybranymi wzorami matematycznymi;
 • Słownik poprawnej polszczyzny (tylko w formule 2015);
 • Słownik ortograficzny (tylko w formule 2015);
 • Karta z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi (na egzamin z biologii, chemii i fizyki).
Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

Czego nie wolno robić na maturze?

Czego nie wolno robić na maturze? Przede wszystkim ściągać. Jeśli więc ktoś planuje pochować w marynarce, butach czy pod sukienką ściągi, to lepiej zrezygnować z tego pomysłu. Oszukiwanie na maturze prowadzi do tego, że egzamin danego ucznia może zostać unieważniony. Jest to jednoznaczne z niezdaną maturą.

W momencie, gdy uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu podczas pisania egzaminu z przedmiotu nieobowiązkowego, na świadectwie maturalnym, w rubryce tego przedmiotu otrzymuje 0 punktów. Maturzysta może zostać także ukarany za zakłócanie przebiegu egzaminu. Praca takiego ucznia również najczęściej zostaje unieważniona. Na maturze nie można chodzić po sali, rozmawiać czy w jakikolwiek inny sposób utrudniać innym zdającym pisania.

Na maturę nie można wnosić telefonów czy żadnego innego sprzętu elektronicznego, a tym samym korzystać z tych sprzętów. Niedozwolone jest także zabierania ze sobą figurek czy amuletów szczęścia.

Czy z matury można wyjść wcześniej?

Uczniowie zastanawiają się także, czy z matury można wyjść wcześniej. Jest to możliwe. Maturzysta, który już zakończył egzamin, zgłasza się, wówczas podchodzi do niego jedna z osób nadzorujących, sprawdza, czy odpowiedzi przeniesione są do klucza odpowiedzi i zabezpiecza dany egzamin. Z matury można wyjść wcześniej, są jednak pewne warunki:

 • salę można opuścić nie wcześniej niż godzinę po rozpoczęciu egzaminu;
 • w ciągu ostatnich 15 minut egzaminu nie wolno już opuszczać sali, należy poczekać do końca;
 • przed zgłoszeniem chęci opuszczenia sali, należy zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki.

Czy w trakcie matury można wyjść do toalety?

Kolejnym pytaniem, które bardzo często zadają sobie przyszli maturzyści, jest: „Czy można wyjść do toalety w trakcie matury?”. To jeden z niewielu powodów, dla których uczeń może opuścić salę egzaminacyjną. Maturzysta zgłasza potrzebę skorzystania z toalety poprzez podniesienie ręki, a następnie zostaje tam odprowadzony przez jednego z członków komisji nadzorujących egzamin.

Otwieranie arkuszy maturalnych przed wyznaczonym czasem

Zabronione jest także otwieranie arkuszy przed wyznaczonym czasem, a więc przed godz. 9.00 lub 14.00 w zależności od tego, o której rozpoczyna się egzamin. W ubiegłych latach zdarzały się sytuacje, gdy tematy rozprawek lub zadania z arkusza pojawiały się w internecie jeszcze przed egzaminem. Koperty z arkuszem nie można jednak otwierać przed czasem.

CKE postanowiło wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, które mają zapobiec ewentualnym przeciekom: do kopert losowo będą wkładane nadajniki, informujące CKE, jeśli dana koperta zostałaby otworzona przed czasem. Nie warto też wierzyć w rzekome przecieki maturalne, które co jakiś czas pojawiają się w mediach społecznościowych.

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Tego nigdy nie można robić na maturze! Zapamiętaj przed egzaminem. Ściąganie to dopiero początek. A co zabrać ze sobą na maturę? - Strefa Edukacji

Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany