Słowo kluczowe:

  gender

  Feministki donoszą na Kościół: wziął miliony zł na "gender"

  Ko­ściół Ka­to­lic­ki wziął 61,5 mln zło­tych do­ta­cji unij­nych na pro­jek­ty, które po­win­ny wspie­rać "gen­der" – wy­li­czy­ła Fun­da­cja Fe­mi­no­te­ka. Jak po­da­je dziennik.​pl, fe­mi­nist­ki za­żą­da­ły, by Naj­wyż­sza Izba Kon­tro­li spraw­dzi­ła, czy pie­nią­dze zo­sta­ły wy­da­ne zgod­nie z za­le­ce­nia­mi Unii Eu­ro­pej­skiej.

  Pozostałe tagi:

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo