Segregacja śmieci 2020. Jak segregować śmieci po nowemu? Co gdzie wyrzucać? Do których pojemników wrzucać odpady. 28.02.2020

Mirosław Malinowski
Mirosław Malinowski
Od niedzieli 1 grudnia segregowanie śmieci w Łodzi jest obowiązkowe Każdy będzie musiał dzielić odpady na 5 frakcji: papier, szkło, plastik i metal, bio oraz resztkowe, czyli pozostałe po segregacji.Zmiany te zwane także „rewolucją śmieciową” nie są decyzją władz Łodzi, ale efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i dotyczą wszystkich samorządów w kraju. Niemal każda z 2,5 tys. gmin w Polsce, była zmuszona podnieść stawki za śmieci choć nie ma jednego systemy naliczania tych opłat. W Łodzi, Grodzisku Mazowieckim czy Przemyślu obowiązuje opłata od osoby, ale już Gdynia, Gdańsk czy Warszawa liczą za metr mieszkania. Zobacz, które odpady, gdzie wyrzucać - pytania i odpowiedzi na kolejnych slajdach materiały prasowe
Jak segregować śmieci? Co gdzie wrzucać? Od niedzieli 1 grudnia segregowanie śmieci jest obowiązkowe w Łodzi i innych miastach. Każdy będzie musiał dzielić odpady na 5 frakcji: papier, szkło, plastik i metal, bio oraz resztkowe, czyli pozostałe po segregacji. Zmiany te zwane także „rewolucją śmieciową” nie są decyzją władz Łodzi, ale efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i dotyczą wszystkich samorządów w kraju. Niemal każda z 2,5 tys. gmin w Polsce, była zmuszona podnieść stawki za śmieci choć nie ma jednego systemy naliczania tych opłat. W Łodzi, Grodzisku Mazowieckim czy Przemyślu obowiązuje opłata od osoby, ale już Gdynia, Gdańsk czy Warszawa liczą za metr mieszkania.

Jak segregować śmieci?

Nowe zasady segregacji odpadów były wdrażane w Łodzi już od lipca 2018 roku, ale dotąd mieszkańcy mogli sami decydować czy segregują śmieci czy nie. Teraz wyboru już nie ma, segregowanie jest obowiązkowe, dlatego dla ułatwienia Urząd Miasta Łodzi przygotował 300 tys. ulotek, które sukcesywnie są kolportowane w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach, domkach jednorodzinnych. Przydatne informacje są także prezentowane na monitorach w miejskich tramwajach i autobusach. Dodatkowo w szkołach na lekcjach wychowawczych i w przedszkolach odbędą się specjalne pogadanki na ten temat. Dodatek, który dziś Państwo otrzymujecie wraz z „Expressem Ilustrowanym” zawiera najważniejsze informacje dotyczące segregowania odpadów, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz numery telefonów oraz adres e-mail do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, gdzie uzyskacie Państwo wszelkie informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące „śmieciowej rewolucji”. Zapraszamy do lektury!

Za chaos w gospodarce odpadami odpowiada rząd

Rozmowa z Małgorzatą Moskwa-Wodnicką, wiceprezydent Łodzi

Od 1 grudnia łodzianie muszą segregować śmieci, dlaczego „muszą” skoro dotychczas „mogli”?
Obowiązek wynika wprost z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nowela weszła w życie we wrześniu, samorządy mają rok na wprowadzenie tego obowiązku, w Łodzi będzie od grudnia, ale trzeba pamiętać, że już w lipcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy segregowanie śmieci według nowych zasad czyli na pięć frakcji. Czasu na nauczenie się oraz dostosowanie było sporo. Warto też dodać, że segregowanie odpadów u źródła, czyli w gospodarstwie domowym w Europie i wielu krajach świata od dawna jest normą, to bardzo ważny element dbałości o środowisko naturalne. Czas najwyższy aby i u nas segregowanie odpadów było czymś naturalnym. Zwłaszcza, że świadomość ekologiczna rośnie, wielu łodzian i nie tylko łodzian stara się dbać o środowisko, segreguje też śmieci. Nowy system ma to usprawnić i ułatwić.
Ale łodzianie zapłacą za ten obowiązek, bo stawka za odbiór odpadów rośnie i to sporo bo z 13 na 24 złote. Dlaczego?
Niestety, łodzianie płacą za decyzje obecnego rządu, który jest winny temu, że koszty - tak jak w przypadku Łodzi - systemu gospodarowania odpadami rosną. Samorząd nie może do śmieci dopłacać ani na nich zarabiać. Inaczej mówiąc to mieszkańcy swoimi opłatami utrzymują ten system. A system jest wprost zależny od cen paliwa, energii, rosnącej płacy minimalnej czy wysokości opłaty środowiskowej. Dość powiedzieć, że ta ostatnia rośnie skokowo od 70 złotych za tonę w 2014 roku do 170 obecnie, bo od stycznia będzie już wynosić 270 złotych za tonę. Cena energii wbrew zapewnieniom premiera Mateusza Morawieckiego poszła w górę, paliwo także, a to wszystko ma wpływ na gospodarkę odpadami. Może warto aby system gospodarowania odpadami współfinansowali producenci opakowań?
Wyjaśnijmy łodzianom co to jest opłata środowiskowa i kto decyduje ile wynosi?
To opłata za korzystanie ze środowiska i wynika wprost z ustawy Prawo ochrony środowiska. Płacimy za składowanie odpadów na wysypisku, wysokość tej opłaty określa właściwy minister ochrony środowiska. Obecny cyklicznie ją podwyższa, pytanie czy zasadnie pozostawiam otwarte.
I dlatego opłata za odbiór odpadów rośnie?
Między innymi tak. System musi się bilansować, nasz łódzki przestał.
Na jakiej podstawie ustalono, że za odbiór łodzianie będą płacić 24 złote a nie na przykład 20 czy 22 jak było dotąd za śmieci niesegregowane?
Stawkę ustaliliśmy na podstawie szacunków w oparciu o rynkowe ceny oferowane przez firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów.
A jakie są koszty „gospodarki śmieciowej” w Łodzi i o ile wzrosną od 1 stycznia 2020 r.?
Obecnie to ponad 154 miliony złotych, a od stycznia wzrosną do ponad 180 milionów, ale tylko dlatego, że wyłączyliśmy z sytemu nieruchomości niezamieszkałe. Gdyby niezamieszkałe pozostały w systemie wówczas koszt całości byłby znacznie wyższy. I co za tym idzie wzrost opłat dla mieszkańców byłby również wyższy.
W Warszawie nowe stawki opłat za śmieci zaczną obowiązywać od 1 lutego 2020 r. Dlaczego w Łodzi podwyżka opłat jest od 1 grudnia 2019 r.?
Każda gmina ma swoją specyfikę, ustawodawca dał nam rok na wprowadzenie obowiązkowej segregacji. Warszawa planuje wprowadzić zmiany w lutym, Gdańsk podobnie ponieważ dłużej trwało tam ustalanie stawek. A każda gmina może dowolnie ustalać sposób naliczania opłat - u nas jest od osoby, a Warszawa liczy od metrażu mieszkania.
Właśnie kto decyduje o sposobie naliczania opłat? Może korzystniej byłoby od metra?
To pytanie do ustawodawcy, który nie wskazał jednego sposobu czy metody naliczania opłat. Ale z drugiej strony w Warszawie jedna osoba zajmująca 100-metrowe mieszkanie będzie płacić nawet 125 złotych identycznie jak rodzina wieloosobowa w takim samym mieszkaniu. Nie wiem czy jest system doskonały, każdy ma wady, ale w Łodzi zmiany są możliwe. Ale najpierw musimy sprawdzić w praktyce jak to wygląda, przeanalizować i dopiero wyciągać wnioski. Najwcześniej w marcu będziemy mieć wstępne wnioski.
Na jaki okres została wprowadzona stawka 24 zł? Kiedy łodzianie mogą spodziewać się kolejnej podwyżki, a może obniżki?
Od 1 grudnia obowiązuje stawka 24 złote od osoby. Do kiedy? Do czasu gdy kolejne decyzje rządu nie spowodują, że do systemu znów będziemy musieli dopłacać. Proszę jednak pamiętać, że to nie samorząd chce zarabiać na łodzianach! Jesteśmy całkowicie zależni od rządu, a ten mimo wielu sprzeciwów samorządowców wprowadził zmiany w gospodarce odpadami czego efektem są wyższe stawki. Nam zależy, aby było jak najtaniej i będziemy zabiegać o zmianę szkodliwego prawa.

Nie segregujesz śmieci? Płacisz karę, sąsiedzi też!

Rozmowa z Ewą Jasińską, dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi.

Dlaczego kara za niesegregowanie śmieci wynosi 48 zł? Skąd taka stawka?
Przede wszystkim nie kara, a podwyższona opłata za niestosowanie się do obowiązującego prawa. W ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jest zapis, że w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie stosuje się do obowiązku segregowania odpadów będzie zobowiązany płacić stawkę podwyższoną. Ustawa określa też jej wysokość, która nie może być niższa niż dwukrotna wysokość ale nie wyższa nie czterokrotna wysokość stawki podstawowej. Stawka podstawowa w Łodzi wynosi 24 złote od osoby i zdecydowaliśmy, że podwyższona będzie minimalnej wysokości czyli 48 zł. Naszym zdaniem będzie wystarczająco wysoka, by segregowanie się opłacało.
Na sesji Rady Miejskiej pojawiła się propozycja, by stawka podstawowa za segregowane śmieciu wyniosła 12 zł, a kara za ich niesegregowanie - czterokrotnie wyższa, czyli 48 zł. Dlaczego ta propozycja nie została przyjęta?
Wysokość stawki podstawowej musi wprost wynikać z kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na który składają się koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej oraz usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, czyli likwidacji nielegalnych wysypisk. System musi się bilansować a z naszych szacunków wynika, że ustalone 24 zł wystarczy na wydatki związane z systemem. Sugerowane 12 zł zostałoby uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która sprawdza zasadność wyliczeń, jako stawka zbyt niska przez co niewystarczająca na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu.
Kto będzie kontrolował czy śmieci są segregowane?
Firma odbierająca odpady, dokładnie - pracownicy, którzy przyjadą po śmieci. Podczas wysypywania odpadów z pojemników do pojazdów czy załadunku worków łatwo będzie można sprawdzić czy śmieci są prawidłowo segregowane. Ponadto kontrolą tą zajmuje się specjalny oddział kontrolny wchodzący w strukturę Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. Z każdej kontroli, po stwierdzeniu nieprawidłowości, będzie sporządzana dokumentacja fotograficzna. Chodzi o to by mieć podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego.
Na jakiej podstawie będzie nakładana kara?
Firma odbierająca odpady po stwierdzeniu nieprawidłowości wystawi powiadomienie prezydentowi miasta oraz właścicielowi nieruchomości, które będzie podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego.
Czy będzie możliwość odwołania się od kary?
Tak, obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.
Jakie są terminy przy nakładaniu kary? Jeżeli ktoś wrzuci do śmieci worek z nieposegregowanymi śmieciami 1 grudnia, to kiedy powinien spodziewać się kary? Już przy opłacie za styczeń?
Termin podwyższonej opłaty wskazywany będzie każdorazowo w wydawanej decyzji administracyjnej. Szybkość ich wydawania zależna będzie od liczby wpływających powiadomień.
Skąd firma odbierająca odpady będzie wiedziała czyje śmieci są nieposegregowane? Przecież nawet w przypadku domów jednorodzinnych do śmieciarki wrzucanych jest mnóstwo worków...
W deklaracjach opłat za zagospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości wskazuje miejsca, które wyznaczył do ustawienia pojemników na odpady. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej, w pergolach, powinna być informacja, którzy mieszkańcy z niej korzystają, więc ustalenie właściciela pojemników lub worków nie będzie trudne.
Jak ustalić kto nie segreguje śmieci w kamienicach i blokach? Albo w blokach gdzie są zsypy?
Obowiązkiem właściciela lub administratora nieruchomości jest zorganizowanie właściwie działającego systemu zbierania odpadów komunalnych. Być może w pergolach będzie montowany monitoring, a może wystarczy wywiad wśród mieszkańców czy obserwacje uzyskane od dozorcy? Rolą właściciela budynku jest wybór odpowiednich środków.
Kara będzie nakładana na całą spółdzielnię/wspólnotę? Czy może dzielona na mieszkańców osiedla/bloku/klatki?
Podwyższona opłata nakładana jest na właściciela nieruchomości czyli na spółdzielnię czy wspólnotę. W ich gestii pozostaje rozdysponowanie jej na poszczególnych mieszkańców.
Czy firmy odbierające odpady będą dostawać więcej pieniędzy od miasta jeżeli okaże się, że znajdą wśród odebranych odpadach śmieci nieposegregowane? Bo jeżeli tak, to kto je z kolei będzie kontrolował...
Oczywiście, że nie! Ale w razie stwierdzenia, że śmieci są segregowanie nieprawidłowo i ukrycia tego faktu narażają się na wysokie kary finansowe.
Czy łodzianin mieszkający w bloku lub kamienicy ma jakkolwiek możliwość uniknięcia odpowiedzialności zbiorowej, czyli kary za to, że jego sąsiad nie posegreguje odpadów?
Tak. Powinien o tym powiadomić właściciela nieruchomości i zażądać od niego wprowadzenia takich rozwiązań by podwyższone opłaty ponosili wyłącznie mieszkańcy niesegregujący odpadów.

Wiele zależy od rodzaju zabudowy...

Domy jednorodzinne
Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany zaopatrzyć się we właściwe worki/pojemniki na odpady. Worki muszą mieć odpowiednie kolory: niebieski na papier, zielony na szkło, żółty na tworzywa sztuczne i metale oraz brązowy na bio. Odpady zielone tj. gałęzie, krzewy, trawa, kwiaty, kora drzew, trociny powinny trafiać do worka w kolorze czarnym. Na odpady resztkowe w każdym rodzaju nieruchomości konieczne jest wystawienie pojemnika w kolorze czarnym. Takim pojemnikiem nie jest stojak na worek z klapą. Odpady podlegające segregacji można zbierać do odpowiednich worków. Wszystkie odpady szklane oraz z tworzyw sztucznych w tym butelki i np. kartony po mleku, soku można umieszczać luzem w odpowiednich pojemnikach- nie musi być w nich worków. Jeżeli ktoś nie segregował odpadów, musi wypełnić deklarację. Wnioski na www.uml.lodz.pl/odpady.

Kamienice i budynki wielorodzinne
Pojemniki i worki na odpady w odpowiedniej liczbie i rodzajach zapewnić musi zarządca nieruchomości tj. administracja, wspólnota, prywatny właściciel.
Do połowy 2022 roku pojemniki na odpady nie muszą być w odpowiednich kolorach tj. niebieskie, zielone, żółte, brązowe i czarne, ale koniecznie muszą być odpowiednio oznakowane czyli mieć naklejki z opisem jaki rodzaj odpadów należy do nich wrzucać. Worki na odpady już muszą mieć odpowiednie kolory.
Powiadomienia o nowej opłacie wysyła Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi. Trafiają one do właścicieli nieruchomości a ci z kolei są zobowiązani powiadomić mieszkańców i przypilnować aby na czas wnosili stosowną opłatę.

Spółdzielnie mieszkaniowe
Pojemniki/worki na odpady w odpowiedniej liczbie i rodzajach zapewnia właściciel nieruchomości.
Podobnie jak w przypadku kamienic, do połowy 2022 roku pojemniki na odpady nie muszą być w odpowiednich kolorach tj. niebieskie, zielone, żółte, brązowe i czarne, ale koniecznie muszą być odpowiednio oznakowane czyli mieć naklejki z opisem jaki rodzaj odpadów należy do nich wrzucać. Worki na odpady już muszą mieć odpowiednie kolory.
Decyzja o utrzymaniu bądź likwidacji zsypów oraz sposobie w jaki będą funkcjonować należy do właścicieli nieruchomości posiadających zsypy. Ale odpady muszą być zbierane w odpowiednich pojemnikach lub w workach a te muszą być dostępne dla firmy wywozowej.

Gdzie po informacje

Szczegółowe informacje o zasadach segregowania odpadów, adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, harmonogram odbioru odpadów i wiele innych przydatnych informacji na: www.uml.lodz.pl/odpady
Pytania dotyczące segregacji należy kierować:
komunalny@uml.lodz.pl.
Odpowiedzi można też uzyskać pod numerami telefonów: (42) 638 49 04 lub (42) 638 59 11
(poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 8 - 16; we wtorki w godz. 9 - 17).

Kto poza systemem
Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte miejskim systemem odbierania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do miejskiego rejestru działalności regulowanej. Rejestr tych firm dostępny jest na stronie: https://bip.uml.lodz.pl.
Nieruchomości mieszane/łączone czyli zamieszkałe i w części niezamieszkałe, pozostają w systemie na dotychczasowych warunkach.

Najczęściej zadawane pytania

Teoretycznie system segregacji odpadów jest prosty i logiczny: jeżeli śmieć jest surowcem wtórnym i może być przetworzony, to należy go wrzucić do żółtego, zielonego, niebieskiego lub brązowego pojemnika A to, czego nie da się posegregować do czarnego. Jednak są odpady, których segregacja nie jest oczywista. Oto lista tych, których sposób segregowania możne budzić wątpliwości:

Gdzie wyrzucać gumę do żucia, papier po maśle czy wędlinie?
Wszystko należy wrzucać do pojemnika na śmieci resztkowe czyli pozostałe po segregacji (obecne zmieszane). Papier zatłuszczony, ubrudzony np. kremem po torcie, olejem itp. czyli brudny nie nadaje się do recyklingu. Podobnie jak papier woskowany, który także należy wyrzucać do pojemnika z odpadami resztkowymi.
Gdzie wrzucać kartony po mleku?Kartony po mleku podobnie jak te po soku należy wrzucać do pojemników żółtych tj. na metal i tworzywa sztuczne. To są tzw. odpady wielomateriałowe.
Gdzie wrzucać folię aluminiową, bąbelkową, jednorazowe torebki foliowe?
Folie należy wrzucać do pojemnika żółtego tj. tworzywa sztuczne i metal. Tutaj także należy wrzucać folię po owocach, bakaliach, chusteczkach higienicznych. Ale folia budowlana, zabrudzona musi trafić do pojemnika na śmieci resztkowe, podobnie jak torebki zabrudzone np. tłuszczem.
Gdzie wrzucać rozbitą szklankę, kubek czy talerz z porcelany?
Wszystko to musi trafić do pojemnika na odpady resztkowe, ponieważ porcelana ma inny skład chemiczny i inną temperaturę topnienia. Do tego samego pojemnika musi trafić też filiżanka, rozbity dzbanek na herbatę itp.
Gdzie wrzucać szklane butelki/słoiki po sokach, sosach?
Opróżnione z zawartości butelki szklane, słoiki, pojemniki muszą trafiać do pojemnika zielonego na szkło. Ale bez zakrętek, które wrzucamy do pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Nie trzeba butelek myć, ale muszą być puste.
Gdzie wrzucać flakony/buteleczki po perfumach?
Opróżnione z zawartości do pojemnika zielonego na szkło.
Gdzie wyrzucić rozbite lustro?
Do pojemnika na odpady resztkowe.
Gdzie wrzucać plastikowe butelki/słoiki po sokach, sosach?
Opróżnione z zawartości butelki, słoiki, pojemniki muszą trafiać do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i metal. Zakrętki z plastiku lub/i metalu również. Pojemniki można opłukać, ale najważniejsze by były opróżnione z pierwotnej zawartości przed wyrzuceniem, a więc jeśli zostały resztki np. ketchupu należy je wypłukać. Tutaj także należy wrzucać kubki po jogurtach, śmietanie, opróżnione z zawartości.
Gdzie wyrzucać puszki po karmie dla psów/kotów?Te metalowe puszki po uprzednim usunięciu z nich całej zawartości należy wyrzucać do pojemnika żółtego na metal i tworzywa sztuczne.
Gdzie wrzucać sklepowe paragony? Paragony sklepowe, potwierdzenia transakcji kartą płatniczą, faksy itp. wrzucamy do pojemników na odpady resztkowe. Podobnie postępujemy z papierem termicznym.
Ziemia z doniczek powinna trafiać do pojemnika bio?Nie, ziemia z doniczek, np. po przesadzaniu kwiatów powinna trafiać do pojemnika na odpady resztkowe.
Zwiędnięte kwiaty z wazonu do bio?
Tak, kwiaty z wazonu, które zwiędły wrzucamy do pojemnika brązowego na odpady bio, ale w zabudowie wielorodzinnej. W przypadku domów jednorodzinnych wrzucamy do worka/pojemnika na odpady zielone.
Gdzie wrzucać zużyte chusteczki jednorazowe, pieluchy, wkładki?
Wszystkie te używane chusteczki, pampersy, wkładki itp. powinny trafiać do pojemnika na odpady resztkowe. Podobnie jak opakowania papierowe brudne.
Gdzie wrzucać resztki jedzenia? Wszystko do bio? Resztki kuchenne np., pestki po owcach, obierki, warzywa zepsute itp., powinny trafiać do pojemnika brązowego na odpady bio. Ale odpady mięsne tj. kości, resztki mięsa wyrzucamy do pojemnika na odpady resztkowe.
Gdzie wyrzucać sreberko po czekoladzie?
To folia aluminiowa, a więc do pojemnika żółtego tworzywa sztuczne i metale. Pod warunkiem, że nie jest mocno ubrudzona, wówczas do pojemnika na odpady resztkowe.
Gdzie wyrzucać drobne elementy drewniane np. fragmenty zabawek, spinacze do bielizny, kawałkami listewek itp.?
Wszystkie niewielkie elementy drewniane także patyki po lodach powinny trafiać do pojemnika na odpady resztkowe.
Gdzie wrzucać żarówki? Wszystkie do jednego pojemnika czy też należy je segregować w zależności od rodzaju tj. zwykła, halogen, świetlówka?
Żarówek bez względu na ich rodzaj nie wolno wyrzucać do pojemników, podobnie jak zużytych baterii. Wszystkie te przedmioty należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Adresy PSZOK-ów można znaleźć na www.uml.lodz.pl/odpady.
Gdzie należy wyrzucać tzw. blistry (plastik z folią aluminiową) po lekach? A gdzie wyrzucić przeterminowane leki?
To są odpady wielomateriałowe, a więc do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i metale pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone. Kartonowe pudełka po lekach - do pojemnika niebieskiego na papier. Przeterminowanych lekarstw nie wolno wyrzucać do śmieci, ale oddać do apteki. Lista aptek przyjmujących przeterminowane lekarstwa jest na stronie www.uml.lodz.pl/odpady.
Gdzie wyrzucać opakowania po chemii domowej np. proszkach do prania, płynach do mycia?
W zależności od rodzaju opakowania do właściwego pojemnika tj. plastikowe worki po proszkach i pudełka po kapsułkach do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i metale, kartonowe pudełka po proszkach do pojemnika niebieskiego na papier. Oczywiście opakowania muszą być puste. Plastikowe butelki czy pojemniki po płynach do mycia do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i metal, także opróżnione z zawartości.
Gdzie wyrzucać słoiki po kosmetykach np. kremach?
Szklane do pojemnika zielonego na szkło, a plastikowe do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne i metale. Opróżnione całkowicie z zawartości i wypłukane.
Gdzie wrzucać buteleczkę po lakierze do paznokci?
Do pojemnika na odpady resztkowe/zmieszane.
Gdzie wyrzucać zniszczoną odzież? Buty?
Ubrania i buty nie nadające się do użytku należy wyrzucać do pojemnika na odpady resztkowe. Chyba, że są specjalne pojemniki na używaną odzież, która może jeszcze komuś służyć.
Gdzie wyrzucać zużyty żwirek dla kota?
Do pojemnika na odpady resztkowe. Podobnie jak brudne podłoże z klatki chomika, królika. Psie odchody sprzątane z chodnika/trawnika również muszą trafiać do pojemnika na odpady resztkowe.
Gdzie wrzucać opony, dętki?
Te odpady należy odwieźć do PSZOK, nie wolno ich wyrzucać do pojemników.

W domach i mieszkaniach śmieci bio i resztkowe lokatorzy gromadzą w małych koszach wyłożonych workiem na śmieci. Czy znosząc te śmieci do zbiorczego pojemnika znajdującego się w pergoli lub wrzucając do zsypu można je do niego wrzucić razem z tym workiem? Czy też należy odpady bio wysypać z worka na śmieci, a brudny worek po nich wrzucić do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne?
Tak, należy opróżnić worki tj. bio wyrzucamy do pojemnika bez foliówki/worka itp. Podobnie z resztkowymi. Czyli luzem śmieci do pojemników, a foliówki do żółtych pojemników.
Jak często będą wywożone śmieci w Łodzi po zmianach?
Częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców nie ulega zmianie, dokładny harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów na www.uml.lodz.pl/odpady.

Google posłuchał klientów.

Wideo

Komentarze 42

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
23 lutego, 21:37, Gość:

A jak odpowiednia norma określa częstotliwość mycia i odkażania pojemnika na odpady bio?

Wcale niema jak przy mieszanych smierdzi gownem

G
Gość

Jeszcze awaria ciepla Baluty Doly nie no poprostu cu[wulgaryzm]

G
Gość

A jak odpowiednia norma określa częstotliwość mycia i odkażania pojemnika na odpady bio?

N
Nik

Kto to wymyślił od m2 ?Wiadomo czym więcej osób ,to więcej śmieci...

h
haha

oj glupole to jest po to wprowadzone byscie nie myslelli o glupotach tylko zajeli sie tymi bzdurami ludzi trzeba jakos oglupiac.

a
aa;a

pi z dy i h u je sobie posegregujcie ja nie mam czasu sie w y s r a c a co dopiero na jakies bzdety tego typu!!!

G
Gość

Powstała mała aplikacja, można z niej korzystać na telefonie. https://naodpady.pl/

s
segregator

Dlaczego nowelizując ustawę OPCG w 2011 roku… Ministerstwo nie przestrzegało zapisów Dyrektywy unijnej.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE

z dnia 19 listopada 2008 r.

Artykuł 14

Koszty

1. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty gospodarowania

odpadami muszą być ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez

obecnego lub poprzednich posiadaczy odpadów.

2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że koszty gospodarowania odpadami będą

ponoszone częściowo lub w całości przez producenta produktu, z którego odpady

powstaną oraz że dystrybutorzy tych produktów mogą częściowo ponosić te koszty.

Od razu tłumacze jej związek z dyskutowaną ustawa z 2011 o porządku w gminie.

Koszty gospodarowania odpadami musi ponieść właściciel , poprzedni właściciel lub producent.

Czyli za moje śmieci nie może zapłacić mój sąsiad, bo nigdy nie był ich właścicielem ani producentem. Podobnie ja nie mogę płacić za śmieci sąsiada. Zatem proponowany u nas sposób ściągania opłaty śmieciowej jest całkowicie nie do przyjęcia w myśl tej dyrektywy. To aż nadto ,żeby stwierdzić, że polska ustawa nadaje się tylko do kosza.

Pytanie nr 2 Czy ministerstwo planuje jakieś kroki w celu dostosowania wspomnianej ustawy do wymogów dyrektywy.

Pytanie nr 3. Opłaty za elektro-śmieci są ściągane zgodnie z tą dyrektywą. Po co nam w kraju dwa równoległe systemy poboru opłat za śmieci jeden niezgodny z dyrektywą i konstytucją ,a drugi zgodny?

s
sęk

Wina rządu?! Przecież to narzucone wymogi unijne, których przestrzegania pilnuje taki jeden rudy baran i nierób Tusk za kosmiczne pieniądze, nie mówiąc o pijaku Junkersie i reszcie tych leni i anarchistów z pokolenia 68, zwanych z bolszewicka komisarzami

G
Gość
2 grudnia, Mon Dec 02 2019 00:05:03 GMT 0100 (CET), ed:

I tak nikt nie bedzie niczego segregowal ludzie nie maja czasu sie wy [wulgaryzm] mają po kilka prac rodziny dzieci nie będą mieli czasu na te bzdety! Od segregowania są pracownicy w śmieciarni!

5 grudnia 2019, 23:35, Gość:

Dokładnie. Do czego to doszło, żeby z mieszkania robić sortownię śmieci.

Kilka spostrzeżeń z tej tzw segregacji ,dotyczy jednego bardzo istotnego zjawiska zwanego kontrola tych posegrgowanych odpadów .Byłem świadkiem takiej sytuacji ,na osiedlu Widzewskim przy ul Gorkiego w miejscu gdzie jest pomieszczenie z pojemnikami ,tymi na kołach wewnatrz zapelnione na maxa, na przeciwko ,po drugiej stronie drogi stoją trzy pojemniki na szkło ,papier,i plastik zapelnione na maxa ,żeby było ciekawiej to po obwodzie tych pojemników obstawione wszystkimi odpadami ,luzem , w workach ,poprostu istny Armagedon .Nastepnego dnia podjezdza pod te trzy pojemniki samochód do tego przystosowany ,lekko zwolnił popatrzył na ten stos i odjechał ,po kilku godzinach przyjechał samochód ,wystawił duży pojemnik pusty ,wysiadło kilku Panów z plastikowymi łopatami i nastąpiło segregowanie odpadów ,jak popadlo ,na łopaty i do tego pojemnika po czym zapelniony pojemnik na zaczepy i do komory samochodowej wszystko do jednego kotła .Tak ma wyglądać w praktyce segregacja ,moim zdaniem kto ponosi odpowiedzialność za taki stan ,gospodarz nieruchomości ,w tym przypadku Społdzielni Mieszkaniowa im B .Chrobrego ,czy lokatorzy kilku bloków przypisanych do tych pojemników .A gdzie sa pozostałe pojemniki ,brak , totalny rozpizdziel .My będziemy ponosić konsekwencje takiego burdelu ,a gospodarz nieruchomości będzie miał raczki czyste.Nie ma takiej opcji ...

G
Gość
23 grudnia 2019, 16:32, Gość:

20-22 zł płacone za niesegregowane teraz będziemy płacić więcej bo 24zl i segregować musimy bardzo dobry pomysł a wszystko i tak trafia do jednego wora myślicie że ludzie są głupi a druga rzecz gdzie w mieszkaniu trzymać tyle pojemników żeby wszystko segregować ? W domkach jednorodzinnych mogą sobie mieć kilka pojemników ale nie w 40m2 banda debili

Mieszkańcy domków jednorodzinnych wyrzucają do lasu albo podjerzaja pod wieżowiec i utylizuja w czyims koszu. Niech się nimi zajmą. Albo producentom plastikowych opakowań narzucić opłatę a nie odbiorcom. A kto płaci za pieprzone ulotki które trafiają do naszych śmieci? No my a nie firma która roznosi.

G
Gość

20-22 zł płacone za niesegregowane teraz będziemy płacić więcej bo 24zl i segregować musimy bardzo dobry pomysł a wszystko i tak trafia do jednego wora myślicie że ludzie są głupi a druga rzecz gdzie w mieszkaniu trzymać tyle pojemników żeby wszystko segregować ? W domkach jednorodzinnych mogą sobie mieć kilka pojemników ale nie w 40m2 banda debili

o
obsrajtek

ja co kupie to zre i [wulgaryzm]

G
Gość
10 grudnia, 18:07, nn:

A nie można by wprowadzić opłaty recyklingowi do każdego opakowania i butelki? Wtedy każdy by za śmieci płacił już w momencie zakupów i byłoby sprawiedliwie, więcej wyprodukowałes więcej płacisz. Opłata ta mogłaby buc uzależniona od objętości i wagi opakowania. I wywóz od mieszkańców byłby nią całkowicie opłacany.

A co z porządkiem na osiedlach ? Na Dąbrowie jeden wielki syf nikt nie sprząta ! Co na to ustawa o porządkach ?

n
nn

A nie można by wprowadzić opłaty recyklingowi do każdego opakowania i butelki? Wtedy każdy by za śmieci płacił już w momencie zakupów i byłoby sprawiedliwie, więcej wyprodukowałes więcej płacisz. Opłata ta mogłaby buc uzależniona od objętości i wagi opakowania. I wywóz od mieszkańców byłby nią całkowicie opłacany.

Dodaj ogłoszenie