Rozpoczynamy plebiscyt TAXI ROKU 2013

(mj)
Już dziś zgłaszajcie się do nowego plebiscytu Expressu Ilustrowanego. Wybieramy TAXI Roku 2013! Rozpoczynamy dziś nowy plebiscyt – Taxi Roku 2013. Nasi Czytelnicy – klienci łódzkich taksówkarzy, wybiorą tych, którzy najlepiej świadczą swoje usługi. Na pewno każdy ma swoją ulubioną korporację, której numer zawsze wybiera wzywając taksówkę, a w niej swoich zaprzyjaźnionych, sympatycznych kierowców, którzy wożą ludzi bezpiecznie i umilą podróż rozmową. Plebiscyt prowadzimy na łamach gazety oraz na www.expressilustrowany.pl

Czekamy na zgłoszenia w czterech kategoriach:
* Najlepsza korporacja
* Najsympatyczniejsza taksówkarka
* Najsympatyczniejszy taksówkarz
* Najbardziej oryginalna taksówka

Już dziś zgłaszajcie kandydatów mailowo na adres: [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Zgłoszenie TAXI Roku 2013”. Macie czas do 18 grudnia br. Każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić zgodę na udział w naszej zabawie. Formularz zgody znajduje się w załącznikach pod tekstem.

Zgoda na udział w plebiscycie powinna zawierać:
* w przypadku Najlepszej korporacji:
x logo korporacji
x nazwę korporacji
x telefon kontaktowy oraz e-mail
x zgodę na udział w plebiscycie

* w przypadku Najsympatyczniejszej taksówkarki / taksówkarza
x imię i nazwisko kandydata
x zdjęcie
x telefon oraz e-mail
x zgodę na udział w plebiscycie
x nazwę korporacji, którą reprezentuję
x skan licencji

* w przypadku Najbardziej oryginalnej taksówki
x zdjęcie taksówki
x imię i nazwisko właściciela
x dane kontaktowe
x zgodę na udział w plebiscycie
O zwycięstwie decydować będzie SMS–owe głosowanie. Laureaci Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz bardzo atrakcyjne nagrody:

Najlepsza korporacja
1. miejsce: reklama korporacji na łamach EI o wartości 5000 zł - 70 000 odsłon - kampania tygodniowa w serwisie www.expressilustrowany.pl
2. miejsce: reklama korporacji na łamach EI o wartości 3000 zł - 40 000 odsłon - kampania 4-dniowa w serwisie www.expressilustrowany.pl
3. miejsce: reklama korporacji na łamach EI o wartości 1000 zł - 14 000 odsłon - kampania 2-dniowa w serwisie www.expressilustrowany.pl

Najsympatyczniejsza taksówkarka oraz Najsympatyczniejszy taksówkarz:
1. miejsce - tablet z prenumeratą
2. miejsce: odtwarzacz mp4
3. miejsce: komplet gadżetów – niespodzianek

Najbardziej oryginalna taksówka:
1. miejsce: Promocja w postaci sesji zdjęciowej zwycięskiej taksówki w Expressie Ilustrowanym o wielkości jednej strony redakcyjnej
2. miejsce: Promocja w postaci sesji zdjęciowej zwycięskiej taksówki w Expressie Ilustrowanym o wielkości pół strony redakcyjnej
3. miejsce: Promocja w postaci sesji zdjęciowej zwycięskiej taksówki w Expressie Ilustrowanym o wielkości jednej czwartej strony redakcyjnej

***
Rozmawiamy z Moniką Czernik, łódzką taksówkarką

* Nie boi się pani wozić różnych obcych ludzi? Dużo się słyszy od mężczyzn taksówkarzy, jaka to niebezpieczna praca...
– To pierwsze pytanie, jakie słyszę niemal od każdego klienta. Wsiadają i mówią: „Dzień dobry panu” i od razu: „Pani się nie boi?”. Nie, nie boję się. Nigdy nie miałam nieprzyjemnych sytuacji. Wychodzę z założenia, że nie należy się negatywnie nastawiać i tym przyciągać kłopotów. Staram się wyczuć każdego klienta. Obserwuję, jaki ma nastrój i w zależności od tego dopasowuję swoje zachowanie. Zawsze jednak wyzwalam w sobie pozytywną energię. Spokój, uśmiech i moje przekonanie, że wszystko będzie OK, bardzo pomagają. Trafiają się klienci pijani, agresywni, ale jakoś udaje mi się ich wyciszyć, łagodzić. W ciągu dnia ludzie się zazwyczaj spieszą, w taksówce załatwiają jakieś sprawy, telefony, rozkładają laptopy. Ale często chcą pogadać. Np. panie wracające z hipermarketów opowiadają o zakupach, o tym, kto je czym zdenerwował, o rodzinie, o zdradzających mężach. A ja wrażliwa jestem, słucham, czasem nie włączę nawet licznika...

* To takie kobiece! A koło pani zmieni?
– Jasne! I innym pomogę. Żarówkę wymienię, kontakt przykręcę, ściany pomaluję... Gorzej z gotowaniem!

* Do samochodów też panią ciągnęło jak chłopaków?
– To moja pasja. Gdy byłam mała, tata sadzał mnie na kolanach w aucie, za kierownicą, uczył przestawiać biegi. Później, gdy miałam 14 czy 15 lat, zabrałam tacie kluczyki i wybrałam się na przejażdżkę. Zaniepokojony sąsiad alarmował: „Pana auto samo po osiedlu jeździ”, bo jestem taka drobna, że mnie nawet nie zauważył! Źle się to wtedy skończyło – auto rozbiłam, a tata był na mnie tak zły, że nie chciał mi nawet pozwolić robić prawa jazdy.

* A zdała pani za pierwszym razem?
– Tak, miałam wtedy 19 lat. Rodzice kupili mi malucha. To było w maju, a już w sierpniu jechałam nim nad morze. Gumę złapałam, elektryka wysiadła – ale sobie poradziłam. Potem miałam golfa trójkę, jakieś kolizje zaliczyłam. A teraz zainwestowałam w audi A4. Jeżdżę rozsądniej, odpowiadam nie tylko za siebie, ale i za pasażerów.
– Długo już?
– Półtora roku. Znajomi mi wybijali ten pomysł z głowy: „Ty taka mała jesteś, co zrobisz, jak jakiś byk ci do auta wsiądzie?”, „Gdzie ty, z twoją orientacją?”. No i udowodniłam im, że ogarniam miasto, a z facetami sobie świetnie radzę.

* Czyli to jednak fajna praca dla kobiety?
– Mnie się podoba! Marzę jeszcze o zrobieniu uprawnień na kolejne kategorie: C, D i E – na autobus i tira.

********
Regulamin plebiscytu pod nazwą
„TAXI Roku 2013”

Art. 1
Plebiscyt dla czytelników „Expressu Ilustrowanego” / użytkowników serwisu expressilustrowany.pl pod nazwą „TAXI Roku 2013” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Kapituła Plebiscytu powołana przez
Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców w czterech kategoriach:
Najlepszej korporacji
Najsympatyczniejszej taksówkarki
Najsympatyczniejszego taksówkarza
Najbardziej oryginalnej taksówki

Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie
W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4
Zgłaszanie kandydatur

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 06.12 r. do 09.01r. i będzie obejmował kandydatury zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
2. Kandydatury należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] , wpisując w temacie wiadomości „Zgłoszenie TAXI Roku 2013”.
3. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do dnia 18.12.2013 r.
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
w przypadku Najlepszej korporacji:
- logo korporacji
- nazwę korporacji
- telefon kontaktowy oraz e-mail
- skan zgody na udział w plebiscycie, o treści określonej w załączniku Nr 1 do regulaminu, podpisanej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania korporacji.

w przypadku Najsympatyczniejszej taksówkarki / Najsympatyczniejszego taksówkarza
- imię i nazwisko kandydata
- zdjęcie kandydata
- telefon kontaktowy oraz e-mail
- zgodę kandydata na udział w plebiscycie
- nazwę korporacji, którą reprezentuje kandydat.
- skan licencji
- skan zgody na udział w plebiscycie, o treści określonej w załączniku Nr 2 do regulaminu, podpisanej przez kandydata oraz osobę/osoby uprawnione do reprezentowania korporacji, jeżeli kandydat należy do korporacji.

w przypadku Najbardziej oryginalnej taksówki
- zdjęcie taksówki
- imię i nazwisko właściciela taksówki
- telefon kontaktowy oraz e-mail
- skan zgody na udział w plebiscycie, o treści określonej w załączniku Nr 3 do regulaminu, podpisanej przez kandydata oraz osobę/osoby uprawnione do reprezentowania korporacji, jeżeli kandydat należy do korporacji

5. Oryginał zgody na udział w plebiscycie należy doręczyć do siedziby Organizatora w Łodzi przy ul. Skorupki 17/19 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 20 grudnia 2013 r. pod rygorem niedopuszczenia kandydata do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
7. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów. O miejscu na liście kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Poprzez przesłanie zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym artykule osoba zgłaszająca potwierdza, że:
a) akceptuje zasady Plebiscytu zawarte w Regulaminie,
b) Korporacja / taksówkarze posiadają licencję

Art. 5
Głosowanie
Głosowanie w plebiscycie „TAXI Roku 2013” odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Expressu Ilustrowanego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 20 grudnia od 6:00 do 09 stycznia do 12:00 na następujących warunkach.:
1. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS o treści: PREFIX.numer_wybranego_ kandydata np.: KORP.1 Lista odpowiednich dla danej kategorii prefiksów poniżej:

Najlepsza korporacja - KORP
Najsympatyczniejsza taksówkarka - NTK
Najsympatyczniejszy taksówkarz - NTM
Najbardziej oryginalna taksówka - TAXI

2. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
3. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
4. jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę.
5. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

Art. 6
Dane osobowe
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 7
Kapituła Plebiscytu

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą: Agnieszka Tokarczyk, Paula Smagalska, Magdalena Jach.

Art. 8
Ogłoszenie wyników plebiscytu
Kapituła Plebiscytu po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 13.01.2014r.

Art. 9
Nagrody w plebiscycie

1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

a. Najlepsza Korporacja –
1. miejsce: reklama korporacji na łamach EI o wartości 5000 zł - 70 000 odsłon - kampania tygodniowa w serwisie www.expressilustrowany.pl
2. miejsce: reklama korporacji na łamach EI o wartości 3000 zł - 40 000 odsłon - kampania 4-dniowa w serwisie www.expressilustrowany.pl
3. miesjce: reklama korporacji na łamach EI o wartości 1000 zł - 14 000 odsłon - kampania 2-dniowa w serwisie www.expressilustrowany.pl

b. Najsympatyczniejsza taksówkarka –
1. miejsce - tablet z prenumeratą
2. miejsce: Odtwarzacz mp4
3. miejsce: Komplet gadżetów

c. Najsympatyczniejszy taksówkarz –
1. miejsce: tablet z prenumeratą
2. miejsce: Odtwarzacz mp4
3 miejsce: Komplet gadżetów

d. Najbardziej oryginalna taksówka –
1. miejsce: Promocja w postaci sesji zdjęciowej zwycięskiej taksówki w Expressie Ilustrowanym o wielkości jednej strony redakcyjnej
2. miejsce: Promocja w postaci sesji zdjęciowej zwycięskiej taksówki w Expressie Ilustrowanym o wielkości pół strony redakcyjnej
3. miejsce: Promocja w postaci sesji zdjęciowej zwycięskiej taksówki w Expressie Ilustrowanym o wielkości ¼ strony redakcyjnej

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeśli jednorazowa
wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany
(ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód
uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr
14, poz. 176 ze zm.).

Art. 10
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 11
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w redakcji „Expressu Ilustrowanego” oraz na stronie www.expressilustrowany.pl
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Plebiscytu.
5. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw uczestników nabytych przed zmianą.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 21

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

g
gość 777
Witam. Konkurs na najlepszą korporację to pomyłka, gdyż:
- właściciele prywatni Plusa i Tele nabiją sobie z jednego telefonu kilkaset głosów (powinno jeśli już być 1 głos z 1 numeru), w zamian dostana darmową reklamę...redakcjo zastanów się nad tym (układy)?.
Ewentualny sens ma konkurs na najlepszego taksówkarza, bo wtedy zagłosują też pasażerowie, ale też z zasadą tylko 1 głos z 1 numeru, by właściciele nie nabijali głosów.
Sprawdźcie, więc który taksówkarz wygrał indywidualnie, a dowiecie się która korporacja jest najlepsza.
A i przepraszam Panie, ale do waszej Taxi bym nie wsiadł.
Pozdrawiam.
T
TAKSÓWKARZ
KTO WYMYŚLA TAKIE BZDURY!!!, idziecie do prezesów firmy ,a oni podstawiają wam swoich pupili i kabli, nie stać stacji na kontrolowane przejazdy np, 10 razy w tele 10 w dwójkach itd, i sami powinniście zdecydować kto wam się spodobał , pania monikę z tele znam , jest nieuczciwa i niekoleżeńska , podbiera klijentów na prywatny tel, okradając kolegów i firmę , dla mnie jest to plebistyt na SWINIĘ ROKU
ł
łodzianin
jechałem z ta pania, mieszka koło mnie a miała problem z wyjechaniem z osiedla
M
Maciek
Chciałem dodać kandytaturę a wszystko zablokowane !!!!!!!!!!!
A
Antonio
W Taxi Mercu Jezdzi Najbardziej Luksusowy z Mercedesów klasy S -W 221 //// Takim to i w Stolicy Nie jezdziłem :)
a
ad
Nie podano w regulaminie nr, na który należy wysyłać swoje głosy. Gdzie i kiedy pojawią się kandydaci na Taxi roku?
a
ad
I własnie takich pasażerów, ja Ty xyz, się nie zabiera do auta. Jak nie panujesz nad własnym żołądkiem, to Twój problem, i nie zwalaj winy na słodki zapach.
A
Anonim
Monia, jesteś śliczna :)
R
Rafał
Jechałem może z rok temu z tą blondynką raz, przemiła Pani, wszystko sprawnie i pełna kultura. Samochód w idealnym porządku, wszystko na czas, bez nawigacji nie tak jak w taxi PLUS..
x
xyz
Dowalił ogrzewania w zeszłym roku + zapach jakiś słodki i źle to dla niego się skończyło, a raczej dla środka tego merca :-)
.
Slyszalem,ze w novej sa niezle d***
r
riko
Jeżdżę 16 lat jeszcze mi nikt w aucie nie zwymiotował ,szybkę też uchylę jak pasażer sobie życzy ,ale niestety wypitych którzy mają problem z równowagą (porządnie opitych) bez osoby towarzyszącej nie zabieram żeby właśnie unikać takich sytuacji jak napisałeś (aś) bo jedzie się najkrótszą trasą a pasażer nagle się budzi i tekst " ku.... gdzie ty mnie h... wozisz ". w erze paragonów fiskalnych wszystko jest do udowodnienia ,ilość km przej. czas przej. pozdrawiam
D
Driver
Pan redaktor nawet nie pokusił sie o poszukanie zdjęcia z łódzkiego postoju tylko wzioł pierwsze lepsze i juz jest !!!!!
:)
?////
b
blond niunia
Taxi nova is the best and fuck the rest!!!!!!!:)
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany
Dodaj ogłoszenie