Rada Europejska chce obiektywnych kryteriów oceny dostawców 5G

Akcja specjalna Bezpieczeństwo sieci 5G
Opóźnienia we wdrażaniu 5G niepokoją Radę Europejską. Wzywa do podjęcia działań, które przyspieszą te inwestycje oraz zaleca, by potencjalnych dostawców 5G oceniać sprawiedliwie na podstawie jednakowych i obiektywnych kryteriów.

Pandemia koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia mocno uwypukliły znaczenie technologii cyfrowych i dostępu do szybkiego internetu w sytuacji, gdy wiele osób musiało przejść na system telepracy czy zdalnego nauczanie. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze w niektórych krajach wpłynęło na to, że tempo wdrażania sieci 5G nieco zwolniło.

Dostrzegała to Rada Europejska, która podczas specjalnego posiedzenia mającego miejsce 1 - 2 października podkreślała, że pandemia COVID-19 dobitnie pokazała, jak bardzo potrzebne jest przyspieszenia cyfryzacji i budowanie na obszarze Unii Europejskiej jednolitego rynku cyfrowego, który będzie podstawą do dalszego rozwoju gospodarczego.

Dlatego też Rada Europejska spodziewa się, że Komisja Europejska do końca roku przedłoży projekt ustawy o usługach cyfrowych, a do marca 2021 r. tzw. Kompas Cyfrowy, w którym określi konkretne cele dla Unii Europejskiej w obszarze gospodarki cyfrowej do zrealizowania do 2030 r. uwzględniając przy tym potrzebne do tego środki oraz kamienie milowe z systemem monitorowania czynionych postępowów w tym zakresie.

Wiadomo, że w przyjętych wytycznych dotyczących wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności zakłada się, że 20 proc z tych funduszy zostanie przeznaczone na cyfryzację. Rada Europejska podkreśla, że koniecznie w tych wydatkach trzeba uwzględnić inwestycje, które przyspieszą wdrażanie infrastruktury łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G na terenie całej Unii Europejskiej. Podobnie jak Komisja Europejska nie ma ona bowiem wątpliwości, że wdrożenie sieci 5G znacząco poszerzy możliwości gospodarcze dla firm europejskich w nadchodzących latach, będąc kluczowym atutem konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy oraz ważnym czynnikiem mogącym ułatwić świadczenie usług cyfrowych w przyszłości.

Nie bez powodu więc Rada Europejska wzywa UE i państwa członkowskie do wykorzystania pełnych możliwości sieci 5G. A przeszkodą w tym nie powinny być kwestie bezpieczeczeństwo. Rada przypomniała, że na początku tego roku przyjęty został tzw. Toolbox 5G, czyli zestaw rekomendacji w zakresie budowy i zakupu sprzętu przeznaczonego do infrastruktury sieci nowej generacji. Daje on, m.in. możliwości zastosowania odpowiednich ograniczeń na dostawców wysokiego ryzyka, nie wskazując jednak z góry z jakich krajów pochodzą. Przypomnijmy, że model ten oparty jest współpracy operatora i dostawcy, w której ten drugi zobowiązuje się do ścisłej kooperacji w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności wczesnego informowania o nowych produktach i usługach. Rada Europejska rekomenduje to rozwiązanie i podkreśla, że potencjalnych dostawców 5G należy oceniać na podstawie jednakowych i obiektywnych kryteriów.

Wiadomo też, że takie jednolite procedury przyczynią się zmniejszenie kosztów i przyspieszenie wdrażania sieci 5G, m.in. dzięki usunięciu zbędnych przeszkód administracyjnych.

Dalej Rada zaapelowała do wszystkich krajów członkowskich UE o przedłożenie do końca tego roku do Komisji Europejskich krajowych planów dotyczących wprowadzenia 5G, tak jak to zakłada przyjęty w UE plan działań związany z wdrażaniem 5G.

I apel jest ten w pełni zrozumiały, bo jak informowała niedawno KE do połowy września 2020 r. państwa członkowskie (oraz Wielka Brytania ) przydzieliły średnio jedynie 27,5 proc. pasm 5G. A przecież, aby zapewnić terminowe wdrożenie technologii 5G.
państwa członkowskie powinny unikać opóźnień w przyznawaniu dostępu do widma radiowego lub ograniczać je do minimum.

Nie bez kozery Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego w KE podkreślał niedawno, że w epoce, gdy dostęp do szerokopasmowego internetu jest dla Europejczyków żywotną usługą, a dla przedsiębiorstw ma geostrategiczne znaczenie, tak istotne jest, by KE wraz z państwami członkowskimi – umożliwiła i przyspieszyła rozwój bezpiecznych sieci światłowodowych i 5G. Argumentował, że lepsza łączność nie tylko przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i modernizacji gospodarki europejskiej, lecz także pomoże Europie zwiększyć swoją odporność i osiągnąć autonomię technologiczną.

Materiał oryginalny: Rada Europejska chce obiektywnych kryteriów oceny dostawców 5G - Polska Times

Dodaj ogłoszenie