MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Pytania jawne na maturę 2024. Jak będzie wyglądał ustny egzamin z polskiego? Czy będą ułatwienia? Aktualne informacje

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Uczniowie, którzy przystąpią do matury w 2024 roku będą mieli znacznie uszczuploną listę jawnych pytań na egzaminie ustnym z polskiego. Część lektur została całkowicie usunięta.
Uczniowie, którzy przystąpią do matury w 2024 roku będą mieli znacznie uszczuploną listę jawnych pytań na egzaminie ustnym z polskiego. Część lektur została całkowicie usunięta. Waldemar Wylęgalski/ Polska Press // zrzut ekranu z komunikatu opublikowanego na stronie CKE
Matura 2024 dopiero za rok, ale uczniowie już teraz zastanawiają się, jakie pytania jawne będą obowiązywać ich na egzaminie ustnym. Zgodnie ze zmianami ogłoszonymi 1 marca 2023 roku w trakcie konferencji prasowej MEiN i CKE zmniejszy się pula pytań dla tegorocznych maturzystów. A co z maturą 2024?

Spis treści

Matura 2024: pytania na maturę ustną z polskiego

W 2023 roku po pandemicznej przerwie wraca matura ustna z języka polskiego. Tym razem odbędzie się ona na innych zasadach. Podobnie ma wyglądać matura w 2024 roku. Co się zmieni? Egzamin maturalny z języka polskiego w formie ustnej będzie zawierał następujące części:

 • W pierwszej części egzaminu uczeń będzie musiał omówić jedno z jawnych pytań egzaminacyjnych, które nawiązuje do danej lektury;
 • W drugiej części egzaminu uczeń zmierzy się z fragmentem tekstu literackiego, ikonograficznego lub językowego. Na jego podstawie będzie musiał odpowiedzieć na zadane pytanie, odwołując się do innego tekstu kultury lub utworu literackiego.

Jak podaje CKE egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części (jeżeli chodzi o czas i formę egzaminu): przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut), wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego (10 minut) oraz rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami (5 minut).

Lista pytań na maturę ustną w 2024 roku? Dopiero w czerwcu

Ostateczna lista jawnych pytań egzaminacyjnych na maturę 2024 ma być ogłoszona przez CKE najpóźniej do 15 czerwca 2023 roku. Wciąż nie wiadomo więc, jakie pytania będą obowiązywać przyszłorocznych maturzystów.

Pytania na maturze ustnej 2024. Lista zagadnień

Poniżej znajduje się pełna lista jawnych pytań egzaminacyjnych na maturze ustnej z języka polskiego. Zostały one pogrupowane przez CKE zgodnie z lekturami, które omawiane są w przypadku poszczególnych epok historycznych i literackich. Wciąż nie wiadomo jednak, czy wszystkie z poniższych zagadnień będą obowiązywać uczniów zdających maturę w 2024 roku.

Biblia

 1. Człowiek w obliczu cierpienia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Parandowski, „Mitologia”

 1. Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Labirynt jako metafora ludzkiego losu. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Co skłania człowieka do podróżowania? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Miłość silniejsza niż śmierć. Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Homer, „Iliada” (fragmenty)

 1. Cierpienie i heroizm jako dwie postawy człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady” Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Iliady” Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sofokles, „Antygona”

 1. Prawa boskie a prawa ludzkie. Omów zagadnienie na podstawie „Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie „Antygony” Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty)

 1. Człowiek średniowieczny wobec życia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o świętym Aleksym”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Asceza jako wartość. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Legendy o świętym Aleksym”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)

 1. Satyryczny obraz średniowiecznego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)

 1. Relacje z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)

 1. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)

 1. W jakim celu autor idealizuje bohaterów? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej” Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaki obraz idealnego rycerza i władcy ukazuje utwór literacki? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kroniki polskiej” Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)

 1. Doświadczenia wynikające z podróżowania. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

 1. Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)

 1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

 1. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Ideał życia ziemiańskiego i rodzinnego ładu. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, „Makbet”

 1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Czy człowiek decyduje o własnym losie? Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak władza wpływa na człowieka? Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Makbeta” Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, „Skąpiec”

 1. Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca” Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle. Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca” Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

 1. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Alegoryczność i jej znaczenie w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”

 1. Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Dobro własne czy dobro ogółu – bohater literacki w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Miłość tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie „Konrada Wallenroda” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

 1. W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany obraz danej społeczności? Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sielankowość i piękno kraju lat dziecinnych. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Utwór literacki jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady” część II

 1. Relacje między światem realnym a fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Kara za popełnione winy jako podstawa sprawiedliwości ludowej. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Dziady” część III

 1. Czym dla człowieka może być wolność? Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Losy młodzieży polskiej jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

 1. Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wina i kara w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, „Kordian”

 1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Postawy zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Droga romantycznego indywidualisty do dojrzałości. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Podróż w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez bohatera literackiego. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, „Lalka”

 1. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Literacki obraz polskiej arystokracji. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

 1. Bohaterowie zapomniani przez ludzi. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

 1. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Wizerunek obrońców ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Literacki wizerunek szlachcica sarmaty. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

 1. Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ile człowiek jest gotów poświęcić dla innych? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Czego o naturze ludzkiej można dowiedzieć się z literatury? Omów zagadnienie na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

 1. Refleksja nad narodem jako temat utworu literackiego. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jaką ocenę dziejów Polski zawiera utwór literacki? Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Rola duchów, widm i zjaw w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Funkcja proroctw i przepowiedni w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Symboliczny sens tańca. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Symboliczne znaczenie przedmiotów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Różnice i podziały społeczne jako źródła konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu niepodległości. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 9. Literacki wizerunek matki. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

 1. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Hierarchia wartości w sytuacjach granicznych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Proszę państwa do gazu” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

 1. Kaci i ofiary – obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Obozowa codzienność jako czas trudnych doświadczeń egzystencjalnych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Ludzie, którzy szli” Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Literatura jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

 1. Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Albert Camus, „Dżuma”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek wobec cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw oblężonego miasta. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

George Orwell, „Rok 1984”

 1. Literacka ocena systemów totalitarnych. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Czy możliwe jest zbudowanie doskonałego państwa? Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. 4. Jak zachować wolność w państwie totalitarnym? Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści „Rok 1984” George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, „Tango”

 1. Bunt przeciwko porządkowi społecznemu. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Konserwatyzm i postępowość jako sprzeczne idee społeczne. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”

 1. Dystans między władzą a obywatelem. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu „Raport o stanie wojennym” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Marek Nowakowski, „Górą Edek”

 1. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego utworu literackiego? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jacek Dukaj, „Katedra”

 1. Symboliczny sens odradzającej się wiecznie budowli. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Symbolika światła i mroku. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

 1. Miejsca ważne w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

 1. Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz Warszawy i jej mieszkańców w dramatycznym momencie historycznym. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Pytania jawne na maturę 2024. Jak będzie wyglądał ustny egzamin z polskiego? Czy będą ułatwienia? Aktualne informacje - Strefa Edukacji

Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany