Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź, gdzie możesz zagłosować

Do wyborów pozostało

  • 01dzień
  • 09godz.
  • 47min.
Odwiedź serwis wyborczy 

Psychologia - przyszłość i prestiż!

ei
SAN
Psychologia to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków XXI wieku. W karierze zawodowej przynosi nobilitacje, osobistą satysfakcję i przede wszystkim możliwość niesienia pomocy.

Podstawą do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu jest dobre wykształcenie, szeroka wiedza z zakresu psychologii i predyspozycje osobiste, dlatego uczelnie, na których można studiować ten kierunek, są dokładnie sprawdzane przed przyznaniem uprawnień. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zostały uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwową Komisję Akredytacyjną, które przyznały uczelni uprawnienia do prowadzenia kierunku psychologia, jako jedynej niepublicznej placówce w województwie łódzkim.

- Psychologia to kierunek, który daje ogromne możliwości zawodowe, mówi dr Marek Krawiec z SAN w Łodzi. - Dzięki wielu różnorodnym specjalnościom możemy wykształcić specjalistów w dziedzinie psychologii zdrowia, uzależnień, doradztwa zawodowego czy edukacji i wychowania. Dużym zainteresowaniem cieszy się również psychologia społeczna, kliniczna oraz psychologia sportu. Studenci tego kierunku zostają przygotowani do pełnienia ról społecznych, prowadzenia badań naukowych, pracy w marketingu, reklamie i HR, a nawet w polityce, mediach oraz Public Relations.

W szczegółowo przygotowanej ofercie kształcenia kandydaci mogą wybrać indywidualne studia 3-letnie (dla absolwentów innych kierunków), studia łączone pedagogika + psychologia oraz zdecydować się na tryb niestacjonarny i niedostępne dotychczas w Łodzi studia zaoczne.

Studenci przy planowaniu drogi edukacji kierują się możliwościami rozwoju i perspektywami zawodowymi. Psychologia to dziedzina, która pozwala uzyskać specjalistyczne umiejętności, służące niesieniu pomocy w zakresie kompetencji osobistych i społecznych. Daje satysfakcję, poczucie spełnienia i szerokie możliwości znalezienia pracy. Prężnie rozwijające się działy HR w dużych korporacjach i mniejszych przedsiębiorstwach coraz częściej zatrudniają pracowników z wykształceniem psychologicznym. Program nauczania i tok kształcenia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przygotowali wykładowcy pełni pasji i chęci do rozwoju prestiżowych kierunków w renomowanej uczelni z pasją.

Wideo

Dodaj ogłoszenie