Pedagogika AHE z oceną pozytywną PKA! Edukacja bez granic geograficznych, kulturowych i wiekowych

Reklama/203543
Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła jakość kształcenia na kierunku pedagogika AHE w Łodzi. Przyznała kierunkowi ocenę pozytywną na 5 lat!

W uchwale PKA przesłanej do uczelni w dniu 18 lipca 2011 r. czytamy, iż:
"Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia na Wydziale Humanistycznym studiów pierwszego i drugiego stopnia".
Ocena jakości kształcenia na kierunku pedagogika dotyczy studiów prowadzonych w siedzibie uczelni w Łodzi, w 21 Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w całej Polsce oraz poprzez platformę zdalnego nauczania (studia przez internet).

AHE posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku pedagogika od 2001 r. Oferuje swoim studentom kilkanaście specjalności stale aktualizowanych pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. Obecnie na pedagogice studiuje 4 tys. osób, a od początku istnienia kierunek ukończyło 29 tys. studentów. Wśród absolwentów pedagogiki są między innymi zdobywczyni tytułu Primus Inter Pares 2005 - Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej w kategorii Pedagog: dr Joanna Surlejewska, a także Piotr Pawlikowski uznany za najlepszego studenta województwa łódzkiego i zdobywca Studenckiego Nobla w 2009 r.

Edukacja bez granic
AHE w Łodzi na szeroką skalę wdraża ideę "edukacji bez granic" - geograficznych, kulturowych, wiekowych i wielu innych.
Na uczelni konsekwentnie realizowana jest strategia life long learning w trosce o to, aby studenci chcieli i mieli możliwość uczenia się przez całe życie. W ofercie edukacyjnej obok studiów I i II stopnia są także: Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, studia podyplomowe oraz studia on-line.
Wychodząc naprzeciw zaleceniom Unii Europejskiej, jakie przed wszystkimi uczelniami stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, AHE w Łodzi realizuje proces przygotowania nowych programów studiów zgodnie z wymogami Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (www.krajoweramykwalifikacji.pl).

Wideo

Dodaj ogłoszenie