Park Hotel Włodzimierz Głuszek

Opoczno, Kolberga 2 b