Nowe prawo dla kierowców! Część przepisów dopiero za rok

Krzysztof Zając
Kierowcom namieszano w głowach. Wiele przepisów miało się zmienić od 4 stycznia, ale termin ich wejścia w życia został przesunięty. Wszystko z powodu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, którego modernizacji nie udało się wprowadzić w terminie. Liczne przepisy, zarówno dyscyplinujące kierowców jak i kandydatów na kierowców wejdą w życie rok później, bo od stycznia 2017 roku. Dopóki bowiem CEPiK nie będzie sprawnie działał, wiele z przepisów byłoby martwym prawem.

Okres próbny

Jedną z najważniejszych zmian dla młodych kierowców miał być obowiązkowy, dwuletni okres próbny. Wejdzie on w życie, ale za rok. Oznacza to, że osoba, która do końca tego roku uzyska prawo jazdy nie będzie objęta okresem próbnym i związanymi z nim sankcjami.

Obecnie okres próbny dla młodego kierowcy trwa rok. Od 2017 r. zostanie wydłużony do dwóch lat.

Będzie on też musiał przejść, między 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy, godzinne szkolenie praktyczne, prowadzone w formie ćwiczeń m.in. jazdy na zakręcie na śliskiej nawierzchni, efektywnego hamowania z systemem ABS, wychodzenia z nieplanowanego poślizgu. Zajęcia będą odbywać się w tzw. ODTJ-ach, czyli Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy. Tych ośrodków jeszcze nie udało się utworzyć.

Dopiero od 2017 r. nowi kierowcy będą musieli między 4 a 8 miesiącem zgłosić się na dwugodzinny teoretyczny kurs doszkalający, prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kurs obejmował będzie czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadków drogowych oraz psychologiczne aspekty związane z prowadzeniem samochodu. Te kursy będą dodatkowo kosztować 300 zł.

Także za rok wejdą w życie przepisy mówiące o tym, że osoba, która uzyskała prawo jazdy nie będzie mogła przez 8 miesięcy:

* podejmować pracy jako kierowca auta objętego uprawnieniami kat. B,

* prowadzić działalność gospodarczą ściśle związaną z prowadzeniem samochodu np. handlu obwoźnego.

Ponadto:

* gdy w okresie próbnym popełni dwa wykroczenia za które dostanie mandat lub zostanie skazana wyrokiem sądowym, to starosta wydłuży czas weryfikacji umiejętności o kolejne dwa lata.

* straci prawo jazdy, gdy w okresie próbnym popełni co najmniej trzy wykroczenia ukarane mandatem karnym lub jedno przestępstwo drogowe.

Za rok wejdzie też przepis mówiący, że przez pierwszych osiem miesięcy będą go obowiązywać ograniczenia prędkości nie związane ze znakami. Dla młodego kierowcy wyniosą one - 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h w terenie niezabudowanym, 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej. Przepisy te będą dotyczyć wszystkich, którzy zdadzą na prawo jazdy, bez względu na wiek.

Punkty przez internet

Także jeszcze rok przyjdzie nam poczekać na sprawdzenie przez internet ile uzbieraliśmy punktów karnych oraz listę wykroczeń za jakie zostaliśmy ukarani. Ale też policja nie będzie mogła skorzystać z tej formy, by w czasie kontroli sprawdzić aktualny stan wykroczeń kierowcy.

Nie sprawdzimy też na razie, która ze szkól jazdy ma najwyższą zdawalność, nie będziemy mogli wejść do rejestru badań technicznych, szkód jakie miało auto itp. Rok czasu zyskują też osoby bezprawnie korzystający z kart parkingowych dla niepełnosprawnych.

Punkty karne

Obecnie kierowca posiadający prawo jazdy krócej niż rok po uzbieraniu 20 punktów traci prawo jazdy.

Kierowca, który ma prawo jazdy dłużej może zebrać maksymalnie 24 punkty karne. Potem jest kierowany na ponowny egzamin na prawo jazdy. Starsi stażem mogą go uniknąć wybierając się na kurs redukujący punkty karne.

Raz na pół roku, w czasie szkolenia które trwa 6 godzin, można je zmniejszyć o 6 punktów. Kurs kosztuje ok. 300 zł. Od 2017 r. stracą taką możliwość.

Od stycznia przyszłego roku, limity punktowe zostaną na tym samym poziomie. Znikną za to kursy reedukacyjne w takiej formie jak dotychczas.

Kierowcy z dużym stażem, po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, nie stracą uprawnień, ale będą odsyłani na dłuższe szkolenie. Jeśli nie zaliczą go w ciągu miesiąca, stracą prawo jazdy.

Kurs reedukacyjny będzie trwać około czterech dni.


Nietrzeżwi
Surowe kary dla kierowców prowadzących samochód pod wpływem alkoholu

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy - znajdując się w tym stanie - spowodowali wypadek drogowy.

W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

Dodano nowy artykuł przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.


Statystyka
Policja policzyła wypadki

Mimo najróżniejszych obostrzeń na drogach ciągle jest niebezpiecznie, a liczba ofiar śmiertelnych spada bardzo powoli. Sprawcami wypadków są najczęściej młodzi kierowcy, z niewielkim stażem.

Z danych dotyczących stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w grudniu 2015 roku doszło do:

* 3 045 wypadków drogowych

* 318 osób zginęło, a 3 481 osób zostało rannych.

* 33 168 kolizji.

W okresie od stycznia do listopada 2015 roku, wg danych wstępnych doszło do:

* 32 529 wypadków drogowych - zginęły 2 824 osoby

* 39 345 osób odniosło obrażenia ciała.

* 357 726 kolizji.

Zatrzymanie prawa jazdy
Zatrzymanie prawa jazdy możliwe jest w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. Ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące . Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami.

[ZOBACZ TEŻ FILM Załamani Polacy po spotkaniu z Chorwacją: Zostaliśmy zmiażdżeni, skopaliśmy cały mecz (autorAgencja TVN/x-news)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM Załamani Polacy po spotkaniu z Chorwacją: Zostaliśmy zmiażdżeni, skopaliśmy cały mecz (autorAgencja TVN/x-news)