Nasz sondaż przed II turą wyborów najlepszy!

ei24
Złoty Puchar Pytii za najlepszy sondaż przed drugą turą wyborów prezydenckich dla Polska Press Grupy, w skład której wchodzi Express Ilustrowany
Złoty Puchar Pytii za najlepszy sondaż przed drugą turą wyborów prezydenckich dla Polska Press Grupy, w skład której wchodzi Express Ilustrowany
Złoty Puchar Pytii za najlepszy sondaż przed drugą turą wyborów prezydenckich dla badania zrealizowanego przez 18 największych dzienników regionalnych (wśród nich Express Ilustrowany) wchodzących w skład Polska Press Grupy we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej "Dobra Opinia". Nagrodę przyznało Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konkursie Kapituła uwzględniła jedynie publikowane sondaże przeprowadzone w ciągu miesiąca przed pierwszą turą wyborów prezydenckich oraz w okresie między pierwszą i drugą turą wyborów.

O miano ośrodka, który najtrafniej przewidział wyniki wyborów, rywalizowały: CBOS, Estymator, GfK Polonia, IBRiS, Millward Brown, TNS Polska oraz Polska Press Grupa z "Dobrą Opinią".

Sondaże przed każdą turą z osobna zostały porównane przy użyciu czterech metryk. Jako podstawową wielkość opisującą dokładność poszczególnego sondażu przyjęto kąt statystyczny pomiędzy danymi sondażu a wynikami wyborów. Dodatkowo analizowano odległość miejską (definiowaną jako suma modułów błędów), odległość euklidesową (definiowaną jako pierwiastek z sumy kwadratów błędów), odległość Czebyszowa (definiowaną jako maksimum z modułów błędów).

Złoty Puchar Pytii za najlepszy sondaż przed drugą turą wyborów kapituła przyznała badaniu zrealizowanemu przez 18 największych dzienników regionalnych wchodzących w skład Polska Press Grupy we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej "Dobra Opinia".

Zdaniem Kapituły, nasz sondaż był najbliższy oficjalnym wynikom ogłoszonym przez Państwową Komisję Wyborczą. Nasza prognoza okazała się bardziej precyzyjna od sondaży zrealizowanych przez CBOS oraz Millward Brown.

Przewodniczącym Kapituły Konkursu był profesor Karol Życzkowski, pracownik Instytutu Fizyki UJ i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. W skład Kapituły weszli: doktor Jarosław Flis - socjolog z UJ, profesor Wojciech Słomczyński - matematyk z UJ, doktor habilitowany Zbigniew Puchała - Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN oraz Dariusz Stolicki - zastępca kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Realizacja badania z wykorzystaniem potencjału tytułów regionalnych i lokalnych Grupy Polska Press pozwoliła otrzymać wyniki sondażu zbliżone do oficjalnego wyniku wyborczego.

Błąd pomiaru wyniósł 0,55 punktu procentowego - sondaż wskazał na zwycięstwo Andrzeja Dudy nad Bronisławem Komorowskim stosunkiem 51 do 49 procent głosów. Tymczasem oficjalny wynik wyborczy to 51,55 procent dla Andrzeja Dudy oraz 48,45 procent dla Bronisława Komorowskiego.

Nasz sondaż wskazał też niemal idealnie wyniki w poszczególnych województwach. Trafnie wskazano zwycięzcę w 15 na 16 regionów.

Wideo

Dodaj ogłoszenie