Kto może być zwolniony z abonamentu rtv?

kz
Od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych zwolnieni są,:


Od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych zwolnieni są,:

 • osoby które ukończyły 75 lat
 • całkowicie niezdolni do pracy lub zaliczeni do I grupy inwalidów
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym
 • mające prawo do korzystania ze świadczeń z opieki społecznej
 • spełniające wymagania do otrzymywania świadczeń rodzinnych
 • bezrobotni
 • posiadający prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
 • otrzymujący zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • kombatanci będący inwalidami wojskowymi i inwalidzi wojskowi oraz wdowy i wdowcy po nich.

Za wyjątkiem 75-latków, pozostali muszą udokumentować prawo do zwolnienia składając na poczcie wniosek i okazując odpowiednie zaświadczenia lub legitymację.

Przepis na pyszne faworki
Przepis na kruche chrusty
UCHO PREZESA 5. ODCINEK KTO ODWIEDZIŁ PREZESA W 5. ODCINKU?

[ZOBACZ FILM Pogoda na niedzielę 29.01 (x.news/TVN Meteo)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ FILM Pogoda na niedzielę 29.01 (x.news/TVN Meteo)