Kredyt hipoteczny a kosztorys budowlany

Materiał informacyjny
Budowa domu to bardzo poważna inwestycja. Zwłaszcza w przypadku, jeśli w celu sfinansowania budowy zaciągnięty został kredyt hipoteczny. Kredytobiorca musi najpierw dokładnie oszacować koszty rozpoczynanej inwestycji budowlanej, a następnie – przestrzegać postępu prac wykazanych w zaakceptowanym przez bank kosztorysie budowlanym.

Kredyt hipoteczny to bardzo popularna forma kredytowania budowy domu, o czym więcej możemy przeczytać tutaj. A czym jest tak właściwie kosztorys budowlany? Jest to jeden z podstawowych dokumentów wymaganych przez bank w chwili składania wniosku o kredyt hipoteczny. Bez niego bank nie przeprowadzi analizy wniosku, czyli innymi słowy – bez dostarczenia kosztorysu klient nie otrzyma decyzji kredytowej.

Co zawiera kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany zawiera wykaz wszystkich prac, które zostaną wykonane w trakcie budowy. Niektóre banki wymagają bardzo dokładnych i szczegółowych kosztorysów budowlanych, w innych można przedłożyć kosztorysy z wykazem jedynie ogólnych prac. Czyli to, z jakich dokładnie części składa się kosztorys budowlany, zależy głównie od tego, w jakim banku klient stara się o kredyt hipoteczny.

Można jednak stwierdzić, że wszystkie formularze kosztorysów zawierają wykaz najważniejszych prac wykonywanych w trakcie budowy domu. Do tych prac należą:

• prace ziemne i fundamenty,
• ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
• stropy, schody, wylewki,
• dach,
• okna i drzwi,
• wykończenie ścian,
• elewacja,
• instalacje,
• podłogi,
• zagospodarowanie działki (w tym płot itp.).

Wymienione powyżej prace główne mogą być rozdzielone na prace cząstkowe. Przykładowo „ściany zewnętrzne i wewnętrzne” mogą zostać w kosztorysach niektórych banków wykazane jako „ściany zewnętrzne” oraz „ściany wewnętrzne”.

Im bardziej szczegółowo rozpisany kosztorys, tym większego wymaga on przemyślenia. Z jednej strony klientowi może być łatwiej określić koszt każdego „pojedynczego” elementu niż sumy kilku tych elementów określonych jedną wspólną nazwą. Z drugiej strony mniej szczegółowy kosztorys daje klientowi większą elastyczność w przeznaczeniu środków z kredytu hipotecznego na wykonanie danego etapu (nie musi ściśle określać, ile będzie kosztował, przykładowo, tylko strop).

Kto może sporządzić kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany składany z wnioskiem o kredyt hipoteczny powinien być sporządzony przez kredytobiorcę lub kierownika budowy. Niektóre banki wymagają, żeby kierownik budowy złożył podpis na wypełnionym druku kosztorysu, innym wystarcza tylko podpis osoby wnioskującej o kredyt hipoteczny. Jeżeli jednak klient planujący budowę domu nie ma pojęcia o kosztach związanych z budową, to zdecydowanie powinien poprosić o pomoc kierownika budowy lub inną osobę, która posiada wiedzę na temat poszczególnych etapów budowy oraz cen materiałów budowlanych.

Jak stworzyć kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany powinien być wykonany przede wszystkim dokładnie i rzetelnie. Jeśli wpiszemy do niego błędne (zbyt niskie) kwoty, to może się okazać, że kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę jest niewystarczający na jej dokończenie. Problem ten może się pojawić już na samym początku budowy. Kredyt hipoteczny jest wypłacany w transzach (częściach). Pierwsza transza jest wypłacana po podpisaniu umowy kredytowej i spełnieniu warunków do uruchomienia kredytu. Druga transza jest wypłacana jednak dopiero po wycenie przez rzeczoznawcę, że zakres prac wykazanych do wykonania za pieniądze z pierwszej transzy kredytu hipotecznego został wykonany. Czyli innymi słowy: że kredyt hipoteczny przeznaczony na te konkretne prace został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Niektóre banki wyrażają co prawda zgodę na wykorzystanie pieniędzy z jednej transzy na prace wykazane w dokumentacji jako prace do wykonania z pieniędzy z kolejnej transzy (czyli np. ktoś stawia ściany w domu, nie ma jeszcze stropu, ale część pieniędzy z pierwszej transzy przeznacza na zakup dachówki), ale należy wtedy udokumentować takie wykorzystanie fakturami (w naszym przykładzie fakturami potwierdzającymi zakup dachówki).

Dodaj ogłoszenie