Jak wygląda planowanie przestrzenne?...

  Jak wygląda planowanie przestrzenne?

  Materiał Informacyjny

  Express Ilustrowany

  Aktualizacja:

  Express Ilustrowany

  Jak wygląda planowanie przestrzenne?
  Planowanie przestrzenne można określić jako zbiór zasad dotyczących zagospodarowywania terenu. Dzięki temu możliwe jest przekształcanie przestrzeni w sposób zrównoważony i racjonalny, a jednocześnie odpowiadający potrzebom mieszkańców oraz uwzględniający uwarunkowania lokalne.
  Jak wygląda planowanie przestrzenne?
  Planowanie przestrzenne w Polsce


  Polityka przestrzenna w Polsce prowadzona jest na kilku szczeblach – krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Powstające na każdym z tych poziomów opracowania planistyczne różnią się pod względem szczegółowości oraz mocy prawnej, a najważniejszą zasadą jest tu uwzględnienie wytycznych zawartych w dokumentach nadrzędnych. Zgodnie z tą zasadą każda decyzja podejmowana na niższym szczeblu musi uwzględniać postanowienia dokonane na wyższym poziomie, co pozwala na planowanie przestrzenne od ogółu do szczegółu. Oczywiście nie mniej istotna jest współpraca pozioma, a więc pomiędzy jednostkami znajdującymi się na tym samym szczeblu. Dziś pracownicy administracji publicznej mogą skorzystać z narzędzi informatycznych usprawniających w znacznym stopniu ich pracę.


  Systemy wspierające proces planowania przestrzennego


  Planowanie przestrzenne wymaga oczywiście tak podstawowych elementów, jak m. in. dokładna znajomość ukształtowania konkretnego terenu. W obecnych czasach z pomocą urzędnikom przychodzą nowoczesne technologie i specjalne systemy pozwalające w krótkim czasie znaleźć odpowiednie informacje. Jednym z takich narzędzi jest system GIS (od ang. Geographical Information Systems), czyli system informacji geograficznej pozwalający na pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie, przesyłanie, analizowanie i wizualizację danych przestrzennych pomocnych w planowaniu przestrzennym. Znajduje on zastosowanie w tworzeniu m.in. Systemów Ewidencji Działek Rolnych czy Osłony Przeciwpowodziowej a także systemów lokalizacyjnych oraz nawigacji samochodowej. Systemy informacji geograficznej sporządzane w skali lokalnej, a więc dla poszczególnych gmin czy miast, stanowią znaczące wsparcie dla władz samorządowych podczas zarządzania danymi przestrzennymi. Warto przy tym wspomnieć, że tego typu systemy z elementami GIS można również użyć obok rozwiązań mających na celu radzenie sobie z codziennymi problemami, jak np. brak miejsc parkingowych. Przykładem może tu być platforma Comarch Smart Parking pozwalająca łatwo i w krótkim czasie znaleźć wolne miejsca parkingowe – taka aplikacja mobilna doskonale sprawdzi się zwłaszcza w dużych miastach.


  Narzędzia ułatwiające planowanie przestrzenne


  Pracownicy administracji publicznej obecnie mogą liczyć na specjalne oprogramowanie komputerowe zaprojektowane z myślą o sprawnym realizowaniu należących do nich zadań. Możliwość skorzystania z tego typu nowoczesnych narzędzi to przede wszystkim oszczędność czasu i ogromne ułatwienie – zamiast przeszukiwać dokumenty i mapy fizyczne wystarczy skorzystać z odpowiedniego programu. Warto przy tym zaznaczyć, że tego typu narzędzia nie tylko pełnią funkcją informacyjną, ale również pozwalają na digitalizację planów miejscowych, rejestrowanie zachodzących w nich zmian czy dostęp do zaawansowanych funkcji analitycznych. Specjalne usługi, takie jak Comarch Ergo, wspierają ponadto wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń oraz informacji. Tego typu nowoczesne rozwiązania doskonale sprawdzają się do prowadzenia rejestrów i ewidencji w obszarach geodezji, kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. Dodatkowo umożliwiają one sprawną wymianę informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami z nimi współpracującymi.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo