EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016. CKE - JĘZYK POLSKI [TESTY, ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI]

mj
EGZAMIN GIMNAZJALNY W ŁODZI, GIMNAZJUM ŁÓDŹ, EGZAMIN GIMNAZJALNY ZASADY, CO MOŻNA ZABRAĆ NA EGZAMIN GIMNAZJALNY, EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 Polskapresse
4829 trzecioklasistów gimnazjów w Łodzi, tak samo jak ich koledzy w całej Polsce, od poniedziałku, 18 04 zaczyna egzaminy gimnazjalne. W ciągu trzech dni uczniowie rozwiążą sześć arkuszy zadań. Klasy I i II mają w tym czasie wolne od szkoły.

Egzamin gimnazjalny 2016 przyroda matematyka [arkusze, odpowiedzi, pytania]
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016: ANGIELSKI, NIEMIECKI PODStaWOWY [ODPOWIEDZI]

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

W poniedziałek rano do gimnazjów dystrybutorzy mają dostarczyć pierwsze pakiety zadań. Dyrektorzy będą czekać na nie już od godz. 5. rano. Pierwszy egzamin rozpocznie się o godz. 9. i będzie z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie testu przewidziano 60 minut. Potem będzie przerwa do godz. 11., kiedy to rozpocznie się drugi egzamin z języka polskiego. Potrwa on 90 minut. Jutro o tych samych porach uczniów czekają egzaminy z przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki, a w środę – z języków obcych.

Od 4 do 27 maja trwać będą matury. I to będzie jeszcze dłuższy maraton. Tegorocznych maturzystów w Łodzi mamy 5486 (4161 w liceach i 1325 w technikach). Będą obowiązkowo zdawać polski, matematykę i język obcy. Z przedmiotów dodatkowych natomiast najchętniej wybierali na poziomie rozszerzonym: angielski, matematykę, geografię.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016 z CKE: Testy od 18-20 kwietnia [ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI, ZADANIA]

O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Zasady ogólne
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ?w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ?nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ?
•    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ?polskiego
•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ?matematyki
•    z języka obcego nowożytnego.?

Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ?francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek ?przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ?dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ?podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ?poziom swoich umiejętności językowych.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać

PRZEBIEG EGZAMINU

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym

TESTY GIMNAZJALNE. Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń ?przystąpił: ?
•    wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego)
•    wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki)
•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym)
•    wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym)
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.

EGZAMINY GIMNAZJALNE - WYNIK CENTYLOWY

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ??(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ??73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ??27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej

EGZAMIN GIMNAZJALNY ARKUSZE, TEMATY

[ZOBACZ TEŻ FILM Wybuch gazu w Pabianicach (autorx.news/TVN24)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM Wybuch gazu w Pabianicach (autorx.news/TVN24)