Bezpieczeństwo dzięki połączeniu potencjałów

Partnerem cyklu jest PKN Orlen
Jak rozumieć bezpieczeństwo energetyczne Polski? Czy połączony koncern multienergetyczny jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa kraju? Na tegorocznym Forum Wizja Rozwoju odbywającym się w Gdyni dyskutowano o możliwościach i zagrożeniach związanych z przejęciami realizowanym przez PKN ORLEN. Panel „Jeden gracz, wiele możliwości” rozpoczęło wystąpienie prezesa zarządu PKN ORLEN, Daniela Obajtka.

Transformacja energetyczna Polski wynikająca z założeń polityki Zielonego Ładu Unii Europejskiej będzie do 2050 roku kosztowała około 380 mld euro. Rolą państwa jest stworzenie warunków, aby ta transformacja mogła się dokonać. Procesy inwestycyjne muszą przeprowadzić jednak same firmy.

- Wizja bezpieczeństwa energetycznego kraju ulega zmianom i musimy cały czas iść do przodu. Siłę możemy budować tylko w oparciu o zróżnicowane obszary działalności, w tym energię zero i niskoemisyjną, rafinerię i petrochemię. - mówił prezes Daniel Obajtek.

Dlaczego to ORLEN ma być firmą konsolidującą?

- ORLEN ma „pazur konkurencyjności”. Od lat ściera się z konkurencją nie tylko na rynku polskim, ale też za granicą. Mamy doświadczenie inwestycyjne i akwizycyjne. Chcemy stworzyć podmiot, który w tej części Europy będzie generował ok. 200 mld zł przychodów rocznie i dzięki synergii oraz optymalizacji będzie mógł przeprowadzić transformację energetyczną kraju – dodał prezes Obajtek.

W dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym kraju i grupie multienergetycznej tworzonej przez ORLEN głos zabrali: Robert Śleszyński – dyrektor Wykonawczy ds. Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN, Krzysztof Nowicki. – dyrektor ds. Strategii i Relacji Inwestorskich Grupa Lotos, Dawid Piekarz – wiceprezes Instytutu Staszica, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Marian Szołucha – ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego, Tomasz Wróblewski - prezes Warsaw Enterprise Institute.

Bezpieczeństwo energetyczne

Fizyczna dostępność energii po akceptowalnej cenie, to jak zwracali uwagę eksperci najprostsza definicja bezpieczeństwa energetycznego. Z dostępnością energii problemu nie ma, natomiast mamy do czynienia z rosnącym ryzykiem zapewnienia jej po akceptowalnej cenie w efekcie zmian w polityce energetycznej UE nakładającej na energetykę emisyjną dodatkowe koszty w postaci rekompensat za negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

- Siłą rzeczy energia emisyjna będzie coraz droższa, możliwe że droga na tyle żeby hamować efektywność naszej gospodarki. Kolejny aspekt to jakość tej energii w rozumieniu jej czystości – mówił Dawid Piekarz z Instytutu Staszica. - Do 2050 UE ma być czysta energetycznie, zeroemisyjna. Już dzisiaj wielkie firmy i korporacje wymagają, aby ich produkty były wytwarzane z czystej energii.

- Bezpieczeństwo co do zasady to wolność od zagrożeń – mówił Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego. - Wiek XXI będzie wiekiem energii, dlatego bezpieczeństwo energetyczne coraz częściej stanowi o rozwoju całej gospodarki i możemy je utożsamiać z bezpieczeństwem państwa, a nawet bezpieczeństwem narodowym.

Najwięksi gracze z branży oil&gas mierzą się z perspektywą końca ery ropy naftowej. Dlatego od lat realizują strategie budowania bezpieczeństwa energetycznego poprzez konsolidacje, inwestycje w nowe technologie, inteligentne specjalizacje, budowanie komplementarności w grupach kapitałowych.

- To są działania, w które powinniśmy się wpisywać i plany ORLENu się w nie wpisują – dodał Szołucha.

Rola koncernu multienergetycznego w budowaniu bezpieczeństwa

Koncern multienergetyczny będzie kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju zapewniając energię z różnych źródeł.

- Fuzje strategicznie zmienią myślenie o koncernie energetycznym - mówił Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN ORLEN. - Zapewnimy sobie silniejszą pozycję w regionie.

Skala działalności i wysoka efektywność zagwarantują przychody na poziomie pozwalającym na przeprowadzenie kosztownych inwestycji.

- Najważniejszą kwestią w takich procesach jest zarządzanie zmianą – mówił Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN ORLEN. - Organizacje takie jak PKN ORLEN, PGNiG, Lotos czy Unipetrol mają zupełnie inne kultury organizacyjne. Przeprowadzenie zmian przy uwzględnieniu docelowego kształtu koncernu jest kluczowe. Najważniejsze jest właściwe zarządzenie takim procesem, zdefiniowanie zmian jakie zajdą w przyszłości. Akwizycje nie mogą polegać na prostym doklejaniu kolejnych spółek do grupy, bo byłoby to pozbawione sensu. Trzeba z najlepszych elementów łączonych firm stworzyć podmiot przygotowany na wyzwania przyszłości.

Eksperci podkreślali, że ORLEN będzie musiał wykonać strategiczny zwrot, który zapewni, że z połączenia czterech firm czyli, ORLENu, Energi, Lotosu i PGNiG powstanie jeden silny podmiot.

- To jest element, który zadecyduje o tym czy ten sam podmiot w zmienionym kształcie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju – dodał Dawid Piekarz.

Jak zaznaczył Robert Śleszyński, doświadczenie jakie pozyskał ORLEN w minionych latach powoduje, że zmianę ma już w "swoim DNA", a przeobrażenia będą dotyczyć nie tylko przejmowanych spółek, ale i samego ORLENu.

Miejsce koncernu multienergetycznego

200 mld zł przychodów w skali kraju uczyniłyby z multienergetycznego koncernu wielką firmę. Z kim mogłaby rywalizować o zdobycie przewagi na szerszym rynku Europy Środkowej?

- Dzisiaj w Europie Środkowej mamy trzy koncerny wiodące, to OMV, MOL i PKN ORLEN – mówił Robert Śleszyński. - W efekcie zmian jakie nadchodzą, w przyszłości nie będzie miejsca na taką konkurencję w naszym regionie. W Europie Zachodniej już obserwujemy spadek zapotrzebowania na standardowe paliwa w efekcie rozwoju zielonej energetyki. Jeszcze przez 10-15 lat przerób ropy zapewni wpływy dla realizacji inwestycji i akwizycji. Celem nadrzędnym jest zbudowanie najlepszej pozycji wyjściowej dla nieuniknionych transformacji. Punktem odniesienia dla nas jest hiszpański Repsol, koncern będący już graczem quasi globalnym.

- Rola Lotosu w tym procesie uwzględnia położenie, doświadczenie i procesy inwestycyjne. Jesteśmy innowatorami w obszarach energii wodorowej, elektromobilności, energetyki morskiej, elementach energetyki odnawialnej i to możemy wnieść w ramach budowanego koncernu multienergetycznego. Kluczową kwestią jest szansa rozwojowa, jaką niesie za sobą realizowana fuzja – dodał Krzysztof Nowicki, dyrektor ds. strategii i relacji inwestorskich Grupy Lotos.

Polityka globalna

Polityka energetyczna Europy jest obecnie kształtowana przez Niemcy i Francję, a konkretnie przez naszego zachodniego sąsiada, który wyrósł na zdecydowanego lidera gospodarczego i geopolitycznego.

- W ramach pakietu pomocowego rząd niemiecki wyłożył 25 mld euro dla firm motoryzacyjnych, ale ani jeden eurocent nie poszedł na produkcje samochodów spalinowych – dodał Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. - Cała pomoc została skierowana na auta elektryczne i wodorowe. Mamy zatem do czynienia z rewolucją, która zachodzi bardzo szybko i jesteśmy tutaj mocno spóźnieni. Kraje, które narzucają standardy i myślą jak będzie wyglądała gospodarka za 10 lat i wykładają 25 mld euro na rozwój takiej, a nie innej branży albo wspierają taki czy inny przemysł, mają plan. Powinniśmy się im przyglądać i wnioskować jak będzie wyglądała przyszłość.

Materiał oryginalny: Bezpieczeństwo dzięki połączeniu potencjałów - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie