13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura. Wiadomo, jaka jest planowana waloryzacja emerytur w przyszłym roku. Wzrosną o ponad 3 proc.

(KZ)
01.09.2017 lodz ul. zamenhoffa zaklad ubezpieczen spolecznych rozpoczelo sie skladaie wnioskow dla osob chcacych przejsc na emeryture. stworzono dodatkowe stanowiska dla obslugi chetych do zlozenia wnioskownz. fot. pawel lacheta/ express ilustrowany/ polska press Pawel Lacheta/ Polska Press/ Express Ilustrowany
13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura. Już wiadomo, jaka jest planowana przez rząd waloryzacja emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Wynagrodzenia w Polsce wzrosną o ok. 6 procent. Natomiast inflacja za bieżący rok ma wynieść 2,4 proc."Trzynastka" dla seniorów zależy od tego kto wygra wybory parlamentarne.

13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura

Już wiadomo, jaka jest planowana przez rząd waloryzacja emerytur i rent w marcu przyszłego roku. Ministerstwo Finansów ujawniło bowiem wyliczenia dotyczące przyszłorocznego budżetu.

Według zaktualizowanego pod koniec kwietnia planu finansowego na 2020 r., wynagrodzenia w Polsce wzrosną o ok. 6 procent. Natomiast inflacja za bieżący rok może, według najnowszych wyliczeń, wynieść nawet 2,4 proc. Oznacza to, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, stanowiący sumę inflacji i 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń, wyniesie 3,12 proc. Jeśli tak będzie istotnie, to minimalna emerytura, wynosząca obecnie 1100 zł, wzrośnie o 34 złote brutto, natomiast średnia emerytura w wysokości 2200 zł wzrośnie o 68 złotych.

13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura

Według zapowiedzi polityków rządzącej partii, jeżeli wygra ona wybory parlamentarne, które odbędą się jesienią tego roku, w przyszłym roku program Emerytura plus, czyli tzw. trzynastki dla seniorów i rencistów, zostanie wprowadzony na stałe, co oznacza coroczną wypłatę dodatkowych świadczeń dla emerytów i rencistów. Dziś trudno mówić o kwocie, jakiej mogą spodziewać się seniorzy, ale prawdopodobnie będzie zachowany tegoroczny mechanizm wypłaty wszystkim równowartości minimalnej emerytury. W tym roku koszt waloryzacji wyniósł 7,6 miliarda złotych, a „trzynastka” kosztowała 10,8 miliarda złotych.
Z najnowszych, kwietniowych ustaleń Ministerstwa Finansów, a także z inflacji rosnącej szybciej, niż wcześniej rząd przewidywał, wynika, że waloryzacja emerytur w 2020 roku średnio wyniesie ok. 68 zł.

Nowe kwoty emerytur i rent po waloryzacji 2020 r.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1100 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji 1134 zł. Emerytura na rękę - 962 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1200 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji 1237 zł. Emerytura na rękę 1045 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1300 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji - 1340 zł. Emerytura na rękę 1128 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1400 zł . Wysokość świadczenia po waloryzacji - 1443 zł. Emerytura na rękę - 1211 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1500 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji- 1546 zł. Emerytura na rękę - 1294 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją: 1600 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji - 1651 zł. Emerytura na rękę - 1379 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1700 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji - 1753 zł. Emerytura na rękę - 1461 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1800 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji - 1856 zł. Emerytura na rękę - 1545 zł.

Wysokość świadczenia przed waloryzacją - 1900 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji - 1959 zł. Emerytura na rękę - 1628 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 2000 zł. Wysokość po waloryzacji - 2062 zł. Emerytura na rękę - 1711 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 2200 zł. Wysokość po waloryzacji - 2268 zł. Emerytura na rękę - 1877 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 2400 zł. Wysokość po waloryzacji - 2474 zł. Emerytura na rękę - 2044 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 2400 zł. Wysokość po waloryzacji - 2474 zł. Emerytura na rękę - 2044 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 2600 zł. Wysokość po waloryzacji - 2681 zł. Emerytura na rękę - 2211 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 2800 zł. Wysokość po waloryzacji - 2887 zł. Emerytura na rękę - 2377 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 3000 zł. Wysokość po waloryzacji - 3093 zł. Emerytura na rękę - 2543 zł.

Wysokość przed waloryzacją -3200 zł. Wysokość po waloryzacji - 3299 zł. Emerytura na rękę - 2710 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 3400 zł. Wysokość po waloryzacji - 3506 zł. Emerytura na rękę - 2877 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 3600 zł. Wysokość po waloryzacji - 3712 zł. Emerytura na rękę - 3043 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 3800 zł. Wysokość po waloryzacji - 3918 zł. Emerytura na rękę - 3210 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 4000 zł. Wysokość po waloryzacji - 4124 zł. Emerytura na rękę - 3376 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 4500 zł. Wysokość po waloryzacji - 4610 zł. Emerytura na rękę - 3768 zł.

Wysokość przed waloryzacją - 5000 zł. Wysokość po waloryzacji - 5156 zł. Emerytura na rękę - 4209 zł.

13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura

Trzynasta emerytura w 2020 roku?
Tylko w tym roku rząd uchwalił wypłatę tzw. trzynastej emerytury. Jej wysokość wynosi dla wszystkich 888 złotych. To istotny zastrzyk finansowy, który każdego cieszy, szczególnie osoby o niskich świadczeniach. Po podzieleniu na 10 miesięcy, do najbliższej waloryzacji, daje to dodatkowo 88,80 zł do otrzymywanego świadczenia. Biorąc pod uwagę, że tegoroczna waloryzacja wyniosła minimum 70 zł, to znacząca kwota. Jednak jak na razie nie ma żadnej gwarancji, że taka sama wypłata nastąpi również w przyszłym roku. Politycy PiS zapowiadają, że jeżeli wygrają jesienne wybory, „trzynastka” będzie wypłacona również w 2020 roku. Jej wysokość będzie ustalona na podobnych zasadach jak w tym roku, a więc byłaby to kwota 1134 zł brutto, czyli ok. 900 zł na rękę. Na razie są to jednak obietnice, które nie mają żadnego potwierdzenia w oficjalnych dokumentach.
W wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 - 2022, zaktualizowanym w minionym miesiącu, który został przygotowany zgodnie z wymogami Unii Europejskiej nie ma żadnych zapowiedzi wprowadzenia ustawowowej, stałej, dodatkowej wypłaty dla emerytów i rencistów. Wszystko zależy zapewne nie tylko od woli politycznej rządzących, ale także od możliwości finansowych państwa.

13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura

Na razie wiadomo, że tempo wzrostu gospodarczego państwa nieco spowolni, a PKB realnie wzrośnie o 3,7 proc. przy wynoszącym 5,1 proc. w 2018 roku. Budżet musi też sobie poradzić z innymi wydatkami socjalnymi zaplanowanymi do przyjęcia jeszcze w tym roku.

Jednocześnie plany wydatków zależne są od skuteczności rządowych działań mających ograniczyć wydatki z budżetu i uszczelnienie luk podatkowych. Rząd liczy na większe pieniądze wpływające z powodu ciągle wysokiego zatrudnienia i dalszego wzrostu płacy minimalnej, która od stycznia 2020 r. zostanie podwyższona o co najmniej 100 zł.

13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura

Zgodnie z oficjalnymi planami rząd chce jeszcze w tym roku wprowadzić zmiany w przepisach, które będą korzystne także dla emerytów i rencistów.

Podatek dochodowy

Do końca lata ma być przyjęta ustawa obniżająca podstawowy podatek dochodowy. Zostanie on zmniejszony z 18 procent o jeden punkt procentowy, do 17 procent. W Łodzi jest około 180 tysięcy emerytów i rencistów i ok. 240 tys. pracujących mieszkańców. Przy pensji brutto 2250 zł, czyli minimalnym, ustawowym, dostajemy na rękę 1633 zł i płacimy miesięcznie 133 zł zaliczki na ten podatek. Po zmianie zaliczka zostanie obniżona do 125 zł. Zysk miesięczny to 8 zł. W przypadku emerytów i rencistów o emeryturze 2200 zł brutto, niepłacących składek na ZUS, zysk będzie o połowę wyższy.

Podatek Belki

Podatek ten płacimy od zysków z oszczędności ulokowanych m.in. w bankach lub z gry na giełdzie. Wynosi on 19 procent zarobionych w ten sposób kwot. Jeżeli zatem bank nam daje 2 procent odsetek przy rocznej lokacie, to państwu musimy z tego zysku oddać jeszcze 0,38 proc. PiS planuje obniżenie tego podatku o 10 punktów procentowych, czyli do 9 procent. Przy dwuprocentowej lokacie rocznej oznacza to, że z tytułu tego podatku oddany 0,18 proc. z zysku. Jak to się faktycznie przekłada na konkretne zyski. Załóżmy, że trzymamy w banku na „czarną godzinę” 10 tys. złotych. Rocznie oprocentowanie niech wyniesie, optymistycznie, 2 proc., a zatem nasz zysk to 200 zł. Obecnie od tego zysku płacimy „podatek Belki” w kwocie 38 zł. Po zmianach zapłacimy 18 zł. Z tytułu tej zmiany w opisanym przypadku zyskamy na zmianie przepisów 20 zł rocznie. W najnowszych planach jednak nie jest uwzględniona ta zmiana przepisów. Nie wiadomo zatem, czy się z niej nie wycofano.

13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura

Koszty uzyskania przychodu

Najpóźniej do końca lata mają zostać także podwyższone zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Na konwencji PiS padła zapowiedź, że wzrosną one co najmniej dwukrotnie. Zmiana ta jest wpisana oficjalnie w Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Zmiana ta będzie korzystna także dla pracujących emerytów i rencistów. Podwojenie tych kosztów oznacza, że zyskamy miesięcznie od 18 do 23 zł.

Kwota wolna od podatku

Tak jak w zeszłym roku utrzymana zostanie wyższa kwota wolna od podatku. Nadal w 2019 roku wynosi ona 8 tys. zł. Nie wszyscy jednak na tym skorzystają. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota wolna od podatku uzależniona jest od dochodu, jaki osiągnęliśmy. Dla osób, które w 2019 r. będą miały dochód roczny niższy niż 8001 zł, kwota wolna od podatku wyniesie pełne 8000 zł. Oznacza to, że oni podatku nie powinni zapłacić. Im zostanie zwrócona cała kwota pobranego w kolejnych miesiącach podatku. Osoby, których dochód w 2019 roku wyniesie między 8100 zł 13 000 zł, będą miały kwotę wolną od podatku zmniejszającą się w zależności od wysokości dochodu. Przy minimalnej, ustawowej emeryturze w zyskamy około 100 zł.

13 emerytura dla kogo? Najniższa emerytura

FLESZ: Koronawirus torpeduje gospodarkę, traci także Polska

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

m
młoda

PIS to przynajmniej coś daje a nie tak jak PO-PSL 2-5 zł podwyżki i mówili NIE MA PIENIĘDZY?.

Dodaj ogłoszenie