100 nowych obwodnic w całej Polsce

Materiał informacyjny
100 obwodnic dla ponad 100 polskich miast to przede wszystkim większe bezpieczeństwo mieszkańców i komfort kierowców. Ale nie tylko. Lista korzyści jest długa – lepsza jakość powietrza, mniejsze korki, szybszy rozwój przedsiębiorczości. Nowe inwestycje powstaną na terenie całego kraju w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.

Koniec z ciężarówkami w mieście

Drogi krajowe przebiegają zwykle przez sam środek miast. Mieszkańcom doskwierają korki. Obwodnice oddzielą ruch lokalny od tranzytowego – tiry ominą centra miast szerokim łukiem. Nowe inwestycje poprawią komfort kierowców oraz mieszkańców. Podróżujący zyskają na czasie, a mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej. Bo nowe obwodnice to mniejszy ruch, mniejsze korki, a przede wszystkim – mniej wypadków.

Rozwój!

Rozbudowa dróg to szansa na rozwój gospodarczy dla całego regionu. Zwłaszcza dla lokalnego biznesu. Infrastruktura drogowa na wysokim poziomie przyciąga nowych inwestorów i turystów. Powstają nowe miejsca pracy, a przedsiębiorczość kwitnie.

Będziesz zdrowszy

Budowa obwodnic to także redukcja zanieczyszczeń. Transport samochodowy jest bowiem jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w miastach. A to, czym oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie. Dzięki budowie obwodnic miasta będą czystsze i… mniej hałaśliwe.

Nie zapominamy o pozostałych inwestycjach

Program „100 obwodnic” to jedno z wielu działań rządu na rzecz poprawy infrastruktury drogowej w Polsce. Oprócz niego realizujemy Program Budowy Dróg Krajowych, który przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości ponad 11 mld zł. Pamiętamy również o obwodnicach dużych miast i aglomeracji, np. Łodzi, Częstochowy, Bydgoszczy czy Rzeszowa. Modernizujemy także tysiące kilometrów dróg lokalnych, przez co zmniejszamy wykluczenie komunikacyjne polskich regionów.

Największa obwodnica w Polsce — Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła nową trasę S10 łączącą się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Nowe rozwiązania nie tylko usprawnią ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale wpłyną na ruch pojazdów na wszystkich drogach krajowych i autostradach.

W jaki sposób wskazywaliśmy lokalizacje?

Planowane obwodnice powstaną w miejscach, w których poziom wypadkowości był wysoki. Braliśmy pod uwagę stan prac przygotowawczych i kwestię poprawy połączeń z państwami sąsiednimi. Zadbaliśmy także o to, aby zachować zrównoważony rozwój całego kraju!

Materiał oryginalny: 100 nowych obwodnic w całej Polsce - Polska Times

Dodaj ogłoszenie